IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Ochrana životního prostředí
ochrana vod
ochrana ovzduší
welfare hospodářských zviřat
integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Welfare
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39447 ; Vydáno : 7.9. 2005 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Welfare-proč se jím zabývat

Welfare  (pohoda) zvířat představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím,ve kterém žije(BROOM,1986).  Charakterizuje podmínky nezbytné pro zachování života  a zdraví zvířat, tak i k zajištění optimální pohody.Tato obecná definice v sobě ale skrývá širší  problematiku než by se zdálo z její přečtení . Především zahrnuje tyto okruhy otázek:

v     problematiku přístupu ke krmivu a pitné vodě

v     možnost pohybu

v     možnost kontaktu mezi jedinci stejného druhu a vytváření sociálních vazeb

v     zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení a větrání

v     vhodné řešení technologických zařízení (boxy,podlahy apod.).

v     zajištění veterinárně preventivních opatření (diagnostika, terapie)

(uvedeno v odborné publikaci „Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic“ od  O. Doležala a kolektivu z VUŽV)

Jednotlivé okruhy problematiky zde uvedené  spolu úzce souvisí, prolínají se a navazují na sebe a tvoří tak kompaktní celek. Proč by se tedy zemědělec měl zabývat welfare? Zde je několik odpovědí:

  1. Měli bychom si uvědomit, že zvíře je živý organismus a tak by se sním mělo také zacházet.
  2. Nadbytek produkce výrazněji zasáhl do technologií zvyšující produkci a směřuje čím dál tím více právě k zajištění pohody zvířat. Jen zvířata, která mají zabezpečeny  na dostatečné úrovni fyziologické potřeby, jsou schopna poskytovat maximální užitkovost odpovídající jejich genetickému potenciálu, jsou schopna využít plně krmnou dávku, zachovat si pevné zdraví, dosáhnou delšího produktivního věku.
  3. Zlepšení těchto aspektů vede ve finále ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců, což je hlavním cílem výrobců.
  4. O důležitosti  welfare hospodářských zvířat svědčí to, že je řeší i Zásady správné zemědělské praxe pro agroenvironmentální opatření v bodě 7:. „Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě.“ Poskytnutí dotace je podmíněno dodržením  této zásady.
  5. Pro snadnější, rychlejší ( z hlediska úspory vlastních finančních prostředku )dosažení cíle vychází vstříc i  OP. Počítá s finančními prostředky na zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat v opatření 1.1, podopatření 1.1.1. – Investice  do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům v investičním záměru a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu,prasat.ovcí a koz.

 

 

Vstupem ČR do EU jsme se zavázali dodržovat  standardy  zakotvené v zákonech a nařízeních  platných pro Evropské společenství.V naší legislativě je otázka ochrany zvířat řešena zákonem 149/2004Sb., který obsahuje úplné znění zákona č.246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších znění. V § 12odst. 2 jmenovaného zákona je uvedeno: „Minimální standardy a další podrobnosti pro chov hospodářských zvířat stanoví ministerstvo prováděcím předpisem“ .Tento  problém  řeší vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,  která začala  platit dnem vstupu ČR do EU tj. od 1.5.2004

.


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d)
SZIF vydává rozhodnutí na Biopásy
Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Správný postup žadatele o dotační titul „Dobré životní podmínky zvířat“
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření , platná pro rok 2019.
Integrovaná ochrana ovoce - historie, současnost i budoucnost
INFORMACE PRO ŽADATELE -SZP 2019OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)
Seminář - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Nejčtenější články
Welfare
Povinnosti v oblasti environmentální legislativy
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv
Co znamená pojem Cross-compliance
Etanol je drahý špás
Vláda schválila program podpory biopaliv
Dejte Evropské komisi vědět o životním prostředí vašeho města
CENIA vydala sborník dat o ekologickém vývoji České republiky
Jak nakládat se sedimenty z vodních toků a nádrží

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP