IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Bezpečnost a kvalita potravin
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 6215

Web informace
Dnes : ne - 15.9.2019
Svátek má : Jolana
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nové potravinářské předpisy EU – duben 2019
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 144793 ; Vydáno : 10.5. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace MZE

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/04/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Směrnice 2019/633/EU o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci
OJ L 111, 25/04/2019, s. 59

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/590/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2018/659/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2019/599/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území (oznámeno pod číslem C(2019) 2830) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2019/600/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jeho závislými územími v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 2831) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2019/601/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu skotu na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2832) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2019/602/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup embryí skotu na území Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2833)
OJ L 103, 12/04/2019, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2019/604/EU, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2838) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2019/606/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2841) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 53
Prováděcí rozhodnutí 2019/607/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 2900) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 56
Prováděcí rozhodnutí 2019/609/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o použití testu k identifikaci patogenu afrického moru prasat, odesílání prasat přes oblasti uvedené v příloze a použitelnost uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2019) 2739) 
OJ L 104, 15/04/2019, s. 92
Prováděcí rozhodnutí 2019/616/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3024) 
OJ L 105, 16/04/2019, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2019/617/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3013) 
OJ L 105, 16/04/2019, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2019/666/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3253)
OJ L 112, 26/04/2019, s. 47

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2019/552/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 96, 05/04/2019, s. 6
Prováděcí nařízení 2019/637/EU, kterým se schvaluje cholekalciferol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 109, 24/04/2019, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2019/641/EU o podmínkách povolení kategorie biocidních přípravků obsahujících 1R-trans-fenothrin předložených Irskem v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2019) 2837) 
OJ L 109, 24/04/2019, s. 26
Prováděcí nařízení 2019/676/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 30/04/2019, s. 12
Prováděcí nařízení 2019/677/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorthalonil a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 30/04/2019, s. 15

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2019/649/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu
OJ L 110, 25/04/2019, s. 17 
Nařízení 2019/650/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)
OJ L 110, 25/04/2019, s. 21

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/591/EU, kterým se mění příloha V nařízení 136/2004/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 20

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2019/595/EU, kterým se mění nařízení 1635/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 737/90/EHS, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
OJ L 103, 12/04/2019, s. 22

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí 2019/665/EU o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem C(2019) 2805) 
OJ L 112, 26/04/2019, s. 26

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2019/651/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí
OJ L 110, 25/04/2019, s. 23

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2019/576/EU, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických
OJ L 100, 11/04/2019, s. 7
Rozhodnutí 2019/668/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran k zařazení některých chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
OJ L 113, 29/04/2019, s. 4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/585/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/587/EU, kterým se mění příloha I nařízení 119/2009/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2019/605/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2840) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 50

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/586/EU, kterým se mění příloha I část 1 nařízení 798/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/660/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 112, 26/04/2019, s. 8

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2019/561/EU, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
OJ L 98, 09/04/2019, s. 13
Prováděcí nařízení 2019/589/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, ze kterých je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Evropské unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2019/603/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2834) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 44
Prováděcí nařízení 2019/620/EU, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L 108, 23/04/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/653/EU, kterým se mění nařízení 847/2006/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky nebo konzervy z ryb
OJ L 110, 25/04/2019, s. 34

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/588/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 11
Prováděcí nařízení 2019/619/EU o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté páté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením 2016/2080/EU
OJ L 106I, 17/04/2019, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/675/EU, kterým se mění nařízení 1067/2008/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
OJ L 114, 30/04/2019, s. 10

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2019/674/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 114, 30/04/2019, s. 7

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 1. – 30. 4. 2019


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA
Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa
Informace z monitoringu tržní produkce mléka
Zahájení činnosti v potravinářství
Rizika „eko a bio“ výrobků z pohledu hygieniků
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
Jak ovlivňují škodlivé látky v půdě lidské zdraví? Odpověď hledá nové NutRisk Centre ČZU v Praze
Nové potravinářské předpisy EU – duben 2019

Nejčtenější články
Komise stanovila maximální množství dioxinů a polychlorovaných bifenylů v potravě
Seminář - ochrana zdrojů
EFSA špatně hodnotí rizika GMO
Zásady soutěže MLS Pardubického kraje 2008
Čeští potravináři by mohli čerpat z evropských fondů až 480 milionů koun
Potravinářská komora na jednání u ministryně Mileny Vicenové
Podle WTO EU nelegálně blokovala potraviny GMO
Komise finančně podpoří 31 programů na propagaci zemědělských výrobků
Novelizovaná nařízení ES pro vejce a drůbeží maso
Informace SVS ČR

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP