IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


INTERREG IIIC v Pardubicích
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39260 ; Vydáno : 1.9. 2005 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Zahajovací zasedání Řídící skupiny operace eFarmer programu INTERREG IIIC v Pardub
fiogf49gjkf0d

Zahajovací zasedání Řídící skupiny operace eFarmer programu INTERREG IIIC v Pardubicích
 

Sekretariát zahajovacího zasedání Řídícího výboru vydal k této příležitosti následující tiskovou zprávu:.

Zahajovací zasedání Řídící skupiny operace (projektu) 4E0018R – eFarmer “Stimulace podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech”programu Evropské unie INTERREG IIICPardubice 29.8. – 31.8. 2005.Vedoucí partner operace: Pardubický Krajský úřad Pardubického kraje.

Partneří operace: Finsko: Asociace poradenských center pro venkov, Vantaa,Estonsko: Školící a poradenské centrum Jäneda Polsko: Regionální poradenské centrum pro zemědělství a rozvoj venkova, Ploňsk

Politika Evropské unie pro podporu rozvoje regionů a venkova.Hlavním cílem Evropské unie je postupné vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmí a jejich regiony. S tím souvisí i podpora rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství. Tato politika se dnes nazývá politikou soudržnosti.Hlavním nástrojem k provádění této politiky jsou t.zv. Strukturální fondy. Sem patří iI program INTERREG IIIC, který podporuje evropské partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem podpory je iniciovat intenzivnější výměnu zkušeností a tím přispět ke zvýšení efektivity politik a nástrojů regionálního rozvoje. Program umožňuje nesousedícím regionům spolupracovat v rámci společných sítí, individuálních kooperačních projektů anebo v operacích regionálního rozvoje.

Operace (projekt) “Stimulace podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech” Pardubický kraj se jako první kraj v České republice stal vedoucím parnerem projektu tohoto typu, realizovaného v rámci programu INTERREG IIIC. Jako vedoucí partner je plně zodpovědný za úspěšné řešení projektu včetně jeho financováníZáměr projektu zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo již 14. 9. 2004. Potom začala tvrdá práce na přípravě náročné žádosti o dotaci, která se předkládá k posouzení Evropské komisi.

Projekt předložený Evropské komisi vedoucím parnerem – Pardubickým krajem a parnery z Finska, Estonska a Polska patří do skupiny “operací regionálního rozvoje”. Tento typ projektů představuje nový a inovativní druh spolupráce formou realizace „miniprogramu“, s jehož pomocí mohou partnerské regiony vypracovávat společné strategické postupy vlastního regionálního rozvoje. Operace regionálního rozvoje vyžadují značné administrativní kapacity a důslednou koordinaci všech společných prací. Jen tak mohou dosáhnout vysoké intenzity spolupráce, která je potřebná ke společnému vypracování inovativních řešení a k realizaci příslušných projektů. Převážná část prostředků projektu je určena pro realizaci dílčích projektů, které zúčastněné regiony vybírají formou otevřeného výběrového řízení.

Dne 14.7. 2005 Společný technický sekretariát programu INTERREG IIIC-východ se sídlem ve Vídni potvrdil konečné schválení projektu a současně zaslal k podpisu Smlouvu o dotaci. Předpokládáme, že po projednání této smlouvy v Zastupitelstvu Pardubického kraje pan hejtman tuto smlouvu podepíše nejpozději do 15.9.2005.

Ve smlouvě je mimo stanovení podmínek vzájemných vztahů, potvrzen i navrhovaný rozpočet projektu i výše dotace Evropské unie:- schválený rozpočet projektu 2 560 000 EUR (t.j. cca 77 mil.Kč)- schválený přípěvek z EU 1820 000 EUR (t.j. cca 55 mil.Kč) - míra příspěvku EU 71,09 % Rozdíl mezi schváleným rozpočtem projektu a příspěvkem z Fondu regionálního rozvoje EU – 740 000 EUR, představuje výši spolufinancování partnerů projektu.

Práce na projektu již byly zahájeny. Vedoucí partner – Pardubický kraj v rámci komponenty 1 ustanovil své řídící struktury a zajistil podmínky pro činnost koordinátora a finančního manažéra projektu. Finský a estonský partner připravujípřipravuje řešení vstupní komponenty 2 ke stanovení potřeby a hlavních témat poradenství v jednotlivých regionech. Ve dnech 20. a 21. července 2005 se uskutečnilo první pracovní setkání, s reprezentanty partnerských organizací ve Varšavě a Helsinkách, jehož hlavním cílem bylo ustavení řídících struktur, projednání harmonogramu plnění úkolů pro rok 2005, příprava zahajovací schůzky Řídící skupiny, která se koná ve dnech 29.-31.8. 2005 v Pardubicích a oficiálního potvrzení partnerství podepsáním bilaterálních smluv mezi Pardubickým krajem, jako vedoucím partnerem a příslušnými institucemi z Finska, Estonska a Polska.

Zahajovací zasedání Řídící skupiny ve dnech 29.8 – 31.8. 2005

Hlavním cílem tohoto prvního zasedání vrcholného orgánu projektu je projednání a schválení ustavených struktur pro řízení a administraci projektu, posouzení stavu rozpracovanosti jednotlivých etap (komponent) a přijetí konkrétních opatření k realizaci klíčové části projektu, která je tvořena jednotlivými subprojekty (miniprojekty), jejichž řešení budou na základě veřejné soutěže zajišťovat zájemci (specializované firmy a instituce) z našeho severovýchodního regionu a regionů našich parntnerů.

Jednání řídí představitel vedoucího partnera – Pardubického kraje ing. Petr Šilar

Jména dalších členů Řídící skupiny:

Finsko: Jouko Setälä

Polsko: Gražyna Opolska

Estonsko: Hannes Aamisepp

Jednání se dale účastní i pracovník Společného technického sektetariátu programu INTERREG IIIC – východ p. Carlos Bolaňos.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na zasedání Mgr. Alice Hanzlíčková.

Další specifikace operace (projektu):

Cíle operace

Primárním cílem operací INTERREG IIIC je tvorba přidané hodnoty z mezioblastní spolupráce. Toto mezioblastní partnerství, vedené pardubickým krajem, určilo následující celkové strategické záměry E-FARMERu:

Rozvinout dlouhodobou a strategickou spolupráci mezi regiony RFO, aby:

* se aktivně účastnily procesu evropské integrace

* poskytovaly mnoharozměrný a stabilní rámec kooperace mezi účastnickými kraji a jejich oblastními činiteli

* zvyšovaly znalosti a dovednosti činitelů v krajích přenosem nástrojů, metod a způsobů jednání

* přibývalo mezinárodní spolupráce v regionech a činitelů v oblastních partnerstvích

. Vytvořit efektivní nástroje pro zavedení nově ustanovených pravidel reformované Společné zemědělské politiky EU k řízení podnikání v zemědělství a tím umožnit zvýšení efektivity ekonomiky, ochranu krajiny, zvěře a bezpečnost potravy vzhledem ke zvláštnostem vývoje zemědělského sektoru a venkovských oblastí všech partnerů. Operace je též zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti podnikání v zemědělství a na vyvážený oblastní rozvoj ve všech zainteresovaných venkovských krajích.

Celkovým cílem E-FARMER RFO je předávání zkušeností a různých přístupů k regionálnímu rozvoji mezi zúčastněnými regiony ze starých (Finsko) i nových členských států EU (Česká republika, Polsko, Estonsko), stejně tak jako tvorba nových inovativních podpůrných nástrojů. Rozhodujícím článkem bude nastolení spolupráce a mezinárodního partnerství mezi již existujícími místními a krajskými institucemi zabývajícími se rozvojem venkova.

 

Přehled komponent (hlavních částí projektu)

Komponenta 1: Řízení RFO, Koordinace mezinárodní spolupráce všech čtyř regionů

Komponenta 2: Vytipování nejdůležitějších a nejefektivnějších aktivit pro podprojekty Komponenta 3: Realizace podprojektů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Komponenta 4: Šíření výsledků projektu na národní a evropské úrovni odborné veřejnosti v zemědělství a problémy rozvoje venkova

 

Emil Machálek

 

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Vzdělávací kurz pro odborné lesní hospodáře
Včelaři získali na dotacích přes 64 milionůkorun
Choroby obilnin : Sněti obilnin (I.)
Pozvánka na seminář - Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů
Ministr Toman: Pro českého zákazníka chceme kvalitu za férovou cenu. Obchodníci si nesmí myslet, že nám můžou naservírovat cokoliv
Monitoring škůdců polní zeleniny
Seminář Nitrátová směrnice - Svitavy 5.11.2019
Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH v platnosti od 1. 10. 2019
Hlášení pro mlékárenské výrobky
Závodní stravování a jeho právní úprava

Nejčtenější články
5. konferenci k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
Výnosy obilí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji jsou nižší
Nový zákon o nemocenském pojištění
Zpřesnění dotací 9.F - Podpora poradenství v zemědělství
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
INTERREG IIIC v Pardubicích
METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
Důležité informace RRA Pardubického kraje

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP