IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 37274 ; Vydáno : 23.6. 2005 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc. ; Zdroj : ÚZPI
Návrh strategického plánu EU na sjednocení programů rozvoje venkova má projít během června 2005 schvalovacím procesem. Ve druhém pololetí 2005 má být dokument schválen ve všech členských státech EU a v prvním pololetí 2006 mají být vypracovány národní plány kompletního programu rozvoje venkova. Cílem současných návrhů je sjednocení rozptýlených programů rozvoje venkova v rámci Unie. Strategie rozvoje venkova se opírá o tzv. čtyři základní osy.
fiogf49gjkf0d

Evropská komise předložila návrh dlouho slibovaného souboru strategických směrnic pro rozvoj venkova, které mají doprovázet její návrhy na reformu regulace rozvoje venkova (rural development regulation – RDR).
Strategický dokument stanoví v obecných termínech, jakých cílů má RDR dosáhnout, a má být způsobem záruky proti nejednotnému a rozptýlenému přístupu, který byl typický pro venkovskou a strukturální politiku Evropské komise v minulosti. Strategická linie, kterou podporuje současný předseda Komise Jose Manuel Barroso, sleduje mimo jiné oblíbenou strategii Lisabonu podporující růst ekonomiky a pracovní příležitosti jako klíčový výchozí bod.
Navržený dokument je aplikován na tři hlavní oblasti zapojené do nového RDR – zemědělskopotravinářskou ekonomiku, životní prostředí a širší venkovskou ekonomiku a venkovské obyvatelstvo.
Přínos pro ekonomiku venkova
Komise ve strategických směrnicích zdůrazňuje, že rozvoj venkova není jen ideologií, ale konkrétním plánem učinit zemědělství konkurenčně schopnějším (promítá se do osy 1), zacházet s půdou způsobem šetrným k životnímu prostředí (osa 2) a zlepšit kvalitu života pro lidi, kteří žijí ve venkovských oblastech (osa 3). Osa 4 je určena ke stimulování iniciativ místních obyvatel spíše než úřadů, a to formou zdola nahoru ve stylu projektů LEADER.
Komise popisuje cíle obsažené ve strategickém dokumentu takto:
- identifikace a schválení oblastí, kde využití podpory EU pro rozvoj venkova vytvoří největší přidanou hodnotu na úrovni EU; 
- spojení s hlavními prioritami EU (Lisabon, Göteborg) a jejich převedení do politiky rozvoje venkova;
- zajištění komplementarity s ostatními politikami EU, zejména ve sféře vzájemné provázanosti a životního prostředí;
- připojení realizace nové tržně orientované společné zemědělské politiky a nutné restrukturalizace bude zahrnovat staré a nové členské státy.

Generální direktoriát pro zemědělství, který strategický dokument připravil a navrhl, požaduje, aby priority rozvoje venkova byly uskutečňovány cestou celého společenství EU a národních strategií spíše než nezávislým samostatným způsobem.
Komise v dokumentu zdůrazňuje, že zatímco 92 % území EU má venkovský charakter, 56 % obyvatel žijících na venkově zaostává v mnoha ekonomických aspektech za obyvateli měst. 

Strategie se člení na čtyři základní osy
U tzv. osy 1 Direktoriát zemědělství doufá, že se usnadní inovace a výzkum a také rozvoj v sektorech agropotravinářství a zemědělství, jenž jim umožní účinněji soutěžit s těmito odvětvími v zahraničí (mimo EU).
Pod osou 2 je obsažen cíl Komise dohlížet na biodiverzitu a ochranu pro přírodu vysoce cenných  zemědělských a lesních systémů, na čistotu vodních zdrojů a zaznamenávání klimatických změn. EU prosazuje tyto aktivity jako celek prostřednictvím sítě Natura 2000.
V rámci této osy se Komise snaží vytvořit široký rámec iniciativ a povzbudit farmáře, aby napomáhali redukovat emise skleníkových plynů a aby přecházeli od konvenčního k ekologickému zemědělství. Chce je finančně odměnit, když přijmou způsoby ekologicky ohleduplného farmaření a chovu zvířat a budou překračovat požadované minimum.
Vytváření pracovních příležitostí na venkově je prioritou osy 3, v níž je prvořadé soustředění na stimulaci farem, aby se odklonily od tradičního zemědělství směrem k rozvoji agroturistiky, umění a řemesel a zajišťování kultury na venkově. Tato osa je také zaměřena na posilování programů na pomoc venkovským ženám a mladým lidem při hledání zaměstnání, zřizování např. zařízení pro opatrování dětí a usnadnění přístupu k odbornému školení pro různé aktivity.
Osa 4 vychází z koncepce program LEADER spočívá na třech prvořadých principech – konkurenční schopnost, životní prostředí a diverzifikace kvality života. Je oblastí, v níž přicházejí v úvahu místní aspekty rozvoje s místními obyvateli uskutečňujícími místní programy.

Navržený dokument má Evropská komise schvalovat 29. června 2005, ale neoficiálně se uvažuje, že se schvalovací proces může o týden nebo dva odložit, aby se zajistilo, že v rámci legislativy a rozpočtu na roky 2007-2013 bude RDR tvořit jeden uzavřený celek. Přijatá strategie RDR by potom musela být ve všech členských státech přijata během druhého pololetí 2005, aby národní vlády mohly v prvním pololetí 2006 finalizovat svoje komplementární národní plány RDR.

Agra Europe, 2005, č. 2160, s. EP/7


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Vzdělávací kurz pro odborné lesní hospodáře
Včelaři získali na dotacích přes 64 milionůkorun
Choroby obilnin : Sněti obilnin (I.)
Pozvánka na seminář - Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů
Ministr Toman: Pro českého zákazníka chceme kvalitu za férovou cenu. Obchodníci si nesmí myslet, že nám můžou naservírovat cokoliv
Monitoring škůdců polní zeleniny
Seminář Nitrátová směrnice - Svitavy 5.11.2019
Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH v platnosti od 1. 10. 2019
Hlášení pro mlékárenské výrobky
Závodní stravování a jeho právní úprava

Nejčtenější články
5. konferenci k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
Výnosy obilí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji jsou nižší
Nový zákon o nemocenském pojištění
Zpřesnění dotací 9.F - Podpora poradenství v zemědělství
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
INTERREG IIIC v Pardubicích
METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
Důležité informace RRA Pardubického kraje

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP