IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Otázky a odpovědi k opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství podle § 51a lesního zákona (č.j. 18918/2019 ze dne 3. 4. 2019, č.j. 41508/2019-MZe-16212 ze dne 30. 8. 2019)
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145632 ; Vydáno : 2.9. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace MZE

Odpovědi na často kladené otázky k opatření obecné povahy (OOP)

Na jak dlouho se opatření obecné povahy vydává?

Lze konstatovat, že opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212, resp. 41508/2019-MZE-16212 je vydáno na dobu neurčitou, resp. do doby, než bude v případě potřeby Ministerstvem zemědělství změněno nebo zrušeno. Výjimka z povinnosti zpracovávat jako nahodilou těžbu kůrovcové souše platí do 31. prosince 2022, stejně tak možnost použít při zalesňování reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

 

Může Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy změnit nebo zrušit?

Ano, z ustanovení § 51a odst. 6 lesního zákona vyplývá, že opatření obecné povahy vydané podle § 51a lesního zákona může Ministerstvo zemědělství změnit nebo zrušit. 

 

Je možno se proti opatření obecné povahy odvolat?

Proti opatření obecné povahy se nelze odvolat. Ten, kdo se domnívá, že byl opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, je však oprávněn podat k soudu návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části podle ustanovení §101a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vztahuje se ustanovení vydaného opatření obecné povahy o prodloužení lhůty pro zalesnění holin také na holiny vzniklé před účinností novely lesního zákona a vydaného opatření obecné povahy?

Ano. Zákon č. 90/2019 Sb., na jehož základě bylo opatření obecné povahy vydáno, neobsahuje žádné přechodné nebo omezující ustanovení.  Prodloužení lhůty pro zalesnění holin podle bodu 2. 2. opatření obecné povahy, vydaného Ministerstvem zemědělství na základě zákona č. 90/2019 Sb. dne 3. dubna 2019, se vztahuje i na kalamitní holiny vzniklé přede dnem 2. dubna 2019.

 

Na jak staré kůrovcové souše se odklad jejich těžby vztahuje?

Na všechny souše, které se v době vydání opatření obecné povahy v porostu vyskytují, i na ty, které se po dobu platnosti opatření nově vyskytnou. Při včasné těžbě (zelených) kůrovcových stromů a při jejich důsledné asanaci by se měl počet nově vzniklých kůrovcových souší zpomalit nebo zastavit.  

 

Proč je odklad těžby kůrovcových souší stanoven do roku 2022?

Jedná se o nejzazší termín pro odklad těžby kůrovcových souší. Prvním důvodem odkladu je předpokládaná doba trvání kůrovcové kalamity a trvání nedostatku těžebních a odbytových kapacit v příštích 3 letech. Dalším důvodem je obvyklá doba stability holých smrkových kmenů (3-6 let). Stojící suché porosty s postupně opadajícími větvemi plní zejména půdoochrannou funkci a vytvářejí příznivější podmínky pro přirozenou obnovu náhradních i cílových dřevin než holiny. Vlastník lesa se může soustředit na včasnou těžbu, asanaci a odbyt kůrovcových stromů a na zalesňování nově vzniklých holin.

 

Jak rozliším kůrovcovou souši od kůrovcového stromu – definice aktivního kůrovcového stromu?

Kůrovcovou souši definuje ČSN 48 1000 v bodě 2.6 :

„Kůrovcová souše je stojící strom (smrk) odumřelý v důsledku žíru lýkožroutů, který již kůrovcům neskýtá podmínky pro vývoj“.  V praxi se jedná o strom s opadanou kůrou na většině povrchu kmene.

Kůrovcový strom definuje ČSN 48 1000 v bodě 2.7:

„Kůrovcový strom je strom, ve kterém se nachází kterékoliv vývojové, životaschopné stádium lýkožroutů, jednotlivě či společně“ V praxi se jedná o stromy s náletovými otvory rodičovských brouků a s drtinkami na povrchu kmene; podle roční doby, počasí a stadia vývoje lýkožroutů mohou mít kůrovcové stromy zelené jehličí, opadávající zelené jehličí nebo červené jehličí.   

 

Odkud se počítá vzdálenost 5 m mezi krajními stromky na nezalesněných pruzích?

Vzdálenost by měla být maximálně 5 m od okrajů kořenových krčků zalesněných sazenic a stromků z přirozené obnovy. Jako bezlesí se na porostní ploše vykazují lesní průseky o šířce větší než 4 m. Cílem tohoto opatření je vedle úspory sazenic a nákladů na zalesnění vytvoření dočasných porostních plášťů a trvalých přibližovacích linek uvnitř porostů a stabilních porostních plášťů na okrajích lesa. V dospělém věku by měla být vzdálenost mezi kořenovými náběhy stromů na okrajích linek alespoň 4 m, aby nedocházelo k jejich poškozování při přibližování.

 

Bude se rozsah území vymezeného v příloze č. 1 vydaného opatření obecné povahy měnit nebo doplňovat?   

Ano, bude se rozšiřovat v závislosti na tom, jak se bude v průběhu roku dále zvětšovat území mimořádně intenzívně zasažené kůrovcovou kalamitou, resp. v návaznosti na aktualizaci rajonizace, viz dále. 

 

Co je to rajonizace a jak a kdo ji provádí?

Současná rajonizace spočívá v rozdělení lesů na území České republiky do dvou zón – na „červenou“ kalamitní zónu (tj. nejhůře postiženou oblast) a na ostatní území státu. Kalamitní zóna byla vylišena na katastrálních územích s nejvyšší populační hustotou kůrovců, největší plochou kůrovcových souší a kůrovcových holin, uvedených v příloze č. 1 opatření obecné povahy. Návrh zonace připravil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na podkladě satelitních dat dálkového průzkumu země a na podkladě pozemního šetření a evidence škodlivých činitelů u velkých vlastníků lesů (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky České republiky a některé členské subjekty Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky). Aktualizace vymezení kalamitní zóny zřejmě bude probíhat 3-4 krát ročně.

Podrobnosti na internetových stránkách ÚHÚL:

http://www.uhul.cz/kdo-jsme/aktuality/904-rajonizace-uzemi-cr-pro-vymezeni-katastralnich-uzemi-s-mimoradnym-kalamitnim-stavem

 

Kontaktní osoby pro případné další dotazy:

Ing. Václav Lidický, e-mail: vaclav.lidicky@mze.cz, 221 814 555

Ing. Jiří Bílý, Ph.D., e-mail: jiri.bily@mze.cz, 221 812 272


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Vzdělávací kurz pro odborné lesní hospodáře
Včelaři získali na dotacích přes 64 milionůkorun
Choroby obilnin : Sněti obilnin (I.)
Pozvánka na seminář - Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů
Ministr Toman: Pro českého zákazníka chceme kvalitu za férovou cenu. Obchodníci si nesmí myslet, že nám můžou naservírovat cokoliv
Monitoring škůdců polní zeleniny
Seminář Nitrátová směrnice - Svitavy 5.11.2019
Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH v platnosti od 1. 10. 2019
Hlášení pro mlékárenské výrobky
Závodní stravování a jeho právní úprava

Nejčtenější články
5. konferenci k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
Výnosy obilí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji jsou nižší
Nový zákon o nemocenském pojištění
Zpřesnění dotací 9.F - Podpora poradenství v zemědělství
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
INTERREG IIIC v Pardubicích
METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
Důležité informace RRA Pardubického kraje

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP