IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Legislativa ČR
Legislativa EU v českém jazyce
Společná zemědělská politika EU v období 2007-2013
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 7662

Web informace
Dnes : pá - 18.10.2019
Svátek má : Lukáš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nové potravinářské předpisy EU - březen 2019
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 144616 ; Vydáno : 16.4. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace SZPI
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/03/direct-access.html?ojYear=2019


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/404/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1833) 
OJ L 72, 14/03/2019, s. 50
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci 90/18/KOL ze dne 11. října 2018, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 111/15/KOL [2019/406]
OJ L 72, 14/03/2019, s. 137
Prováděcí nařízení 2019/423/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan
OJ L 74, 18/03/2019, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2019/470/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/779/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2019) 2045) 
OJ L 80, 22/03/2019, s. 49
Prováděcí rozhodnutí 2019/489/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2338) 
OJ L 84, 26/03/2019, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2019/490/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2347) 
OJ L 84, 26/03/2019, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2019/525/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 2208) 
OJ L 86, 28/03/2019, s. 72

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/344/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 62, 01/03/2019, s. 7
Prováděcí nařízení 2019/403/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“
OJ L 72,14/03/2019, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2019/449/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/715/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 2024)
OJ L 77, 20/03/2019, s. 76
Prováděcí nařízení 2019/481/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flutianil a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 82, 25/03/2019, s. 19
Prováděcí směrnice 2019/523/EU, kterou se mění přílohy I až V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 86, 28/03/2019, s. 41
Prováděcí nařízení 2019/533/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 88, 29/03, s. 28

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2019/478/EU ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění nařízení 2017/625/EU, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
OJ L 82, 25/03/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/530/EU, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin, pokud jde o hmyz a roztoče, háďátka, bakterie, houby a řasovky a viry, viroidy a fytoplazmy
OJ L 88, 29/03/2019, s. 19

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/454/EU o povolení přípravků alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 nebo Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 a přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat
OJ L 79, 21/03/2019, s. 4

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2019/464/EU o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením 412/2013/EU na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
OJ L 80, 22/03/2019, s. 18

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2019/343/EU, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů
OJ L 62, 01/03/2019, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2019/418/EU, kterým se mění rozhodnutí 2017/1214/EU, 2017/1215/EU, 2017/1216/EU, 2017/1217/EU, 2017/1218/EU a 2017/1219/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 1851) 
OJ L 73, 15/03/2019, s. 188
Prováděcí nařízení 2019/446/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 77, 20/03/2019, s. 67

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2019/387/EU, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 70, 12/03/2019, s. 17
Prováděcí nařízení 2019/388/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny 2′-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 70, 12/03/2019, s. 21
Prováděcí nařízení 2019/456/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 79, 21/03/2019, s. 13
Prováděcí nařízení 2019/506/EU, kterým se povoluje uvedení D-ribosy na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 85, 27/03/2019, s. 11

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2019/386/EU, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót
OJ L 70, 12/03/2019, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2019/417/EU ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému oznamování (oznámeno pod číslem C(2018) 7334)
OJ L 73, 15/03/2019, s. 121
Rozhodnutí 2019/448/EU o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách
OJ L 77, 20/03/2019, s. 74
Nařízení 2019/474/EU, kterým se mění nařízení 952/2013/EU, kterým se stanoví celní kodex Unie
OJ L 83, 25/03/2019, s. 38
Nařízení 2019/515/EU o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení 764/2008/ES
OJ L 91, 29/03/2019, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/398/EU, kterým se mění nařízení 616/2007/ES, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019
OJ L 71, 13/03/2019, s. 18
Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou v souvislosti s řízením DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
OJ L 82, 25/03/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/531/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 88, 29/03/2019, s. 23

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2019/385/EU o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
OJ L 70, 12/03/2019, s. 1
Nařízení 2019/473/EU o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu
OJ L 83, 25/03/2019, s. 18

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/366/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie
OJ L 65, 06/03/2019, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2019/428/EU ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 75, 19/03/2019, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU,  1. – 29. 3. 2019


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
Nová směrnice EU o nekalých obchodních praktikách mezi dodavateli a kupujícími v zemědělském a potravinovém řetězci
Nové potravinářské předpisy EU - březen 2019
Začíná nová etapa boje s kůrovcem. V republice vzniknou dvě zóny, veškeré síly se zaměří na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce
Rostlinolékařský portál - aktuální informace v otázkách integrované ochrany rostlin
Česká republika ruší mimořádná veterinární opatření na hovězí maso z Polska, kontrola dovozu ale bude nadále intenzivní
METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2019
Ochrana osobních údajů v dotazech a odpovědích
Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVIII, číslo 1
Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

Nejčtenější články
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Komise stanovila maximální množství dioxinů a polychlorovaných bifenylů v potravě
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
Pozor na povinnosti
Vyhláška č. 324/2005 Sb.
Vyhláška č. 330/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP