IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
BannerRegionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Informace SZIF
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4311

Web informace
Dnes : pá - 22.2.2019
Svátek má : Petr
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Přímé nákupy hospodářských zvířat v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142857 ; Vydáno : 26.7. 2018 ; Autor : František Smítal
Informace SZIF.

Informace pro žadatele Programu rozvoje venkova 2014-2020 - přímé nákupy hospodářských zvířat v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Aktuálně je na SZIF častěji poptávaný dotaz, u kterého by chybná interpretace předmětné podmínky mohla mít zbytečně negativní dopad na výši dotace žadatelů v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.
Žadatelé se dotazují, zda pokud budou nakupovat hospodářská zvířata prostřednictvím přímého nákupu, mohou tuto zakázku zadat osobě blízké.

Dotaz vychází (pro žadatele v 6. kole příjmu žádostí) z Obecných podmínek Pravidel, kap. 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, písm. h), které zní:
„Pokud předpokládaná hodnota zakázky na nákup hospodářských zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin u operace 6.1.1 a 16.1.1 nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % hodnoty zakázky, je zadavatel oprávněn pořídit toto plnění přímým nákupem.“

Upozorňujeme, že byť se jedná o plnění prostřednictvím přímého nákupu (jakéhokoliv přímého nákupu – nejenom hospodářských zvířat), stále se jedná z pohledu Pravidel o zakázku. Na žadatele se tak prostřednictvím Obecných podmínek Pravidel kap. 9, písm. b) vztahuje povinnost postupovat dle Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Příručka“), která je pro něj závazná. Příručka (verze 4) pro zakázky realizované prostřednictvím přímých nákupů neobsahuje mnoho podmínek, přesto je potřeba se řídit bodem 1.2.5:
„V případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim ZZVZ v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek, nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou osobu se pro tyto účely považuje rovněž právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele.“

Všichni zadavatelé přímých nákupů, cenových marketingů či uzavřených výzev neprovádí otevřenou soutěž, tedy se musí řídit výše uvedenou podmínkou Příručky. Neexistuje zde žádná výjimka pro určitý předmět plnění (v tomto případě např. pro hospodářská zvířata). Zároveň upozorňujeme, že podmínka se týká zákazu nákupu nejenom od osoby blízké, ale i od osoby personálně nebo majetkově propojené.

Odpověď na tento dotaz zároveň bude zveřejněna do Nejčastěji kladených dotazů – veřejné zakázky na www.szif.cz -› Program rozvoje venkova 2014-2020 -› Nejčastější dotazy -› Veřejné zakázky.

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky zakázek a Technické pomoci

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Dnešní články
Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin  - Výroční zpráva z polní stacionární zkoušky za rok 2017
Ověření vlivu Agrouhlí na růst polních plodin a změny půdních vlastností
Mimořádné veterinární opatření - salmonela - hovězí maso z Polska
Ve druhé etapě sucha 2018 přijal SZIF přes 3 600 žádostí
Seznam doporučených odrůd ječmene 2019 - zápis komise
Nedostupný Portál farmáře - plánovaná údržba
Popisy nově registrovaných odrůd cukrovky
SZIF začíná vydávat rozhodnutí na bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel
Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv
Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 28. 1. 2019

Nejčtenější články
Vyhláška č. 215/2008 Sb.
Kontrola SZIF na místě
Informace SVS ČR
Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence
Salmonely ve výkrmu drůbeže
Informace k zalesňování a zakládání lesů
Mimořádná veterinání opatřeních ke zdolání aviární influenzy
Nová pravidla chovu brojlerů  v EU
Ministr Gandalovič navštíví farmu postiženou ptačí chřipkou
Ptačí chřipka na Pardubicku!

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP