IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4595

Web informace
Dnes : ne - 24.3.2019
Svátek má : Gabriel
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Ochrana včel v souvislosti s aplikací přípravků na ochranu rostlin
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142419 ; Vydáno : 9.5. 2018 ; Autor : František Smítal
Informace ÚKZÚZ.
Ochrana včel v souvislosti s aplikací přípravků na ochranu rostlin
Profesionálním uživatelům, chovatelům včel a obecním úřadům přináší novela rostlinolékařského zákona změny v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin (dále také „přípravky“ nebo „POR“).
Novelou ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění účinném od 1. 12. 2017 (dále jen „zákon o RLP“) a vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění účinném od 26. 12. 2017 (dále jen „vyhláška“), došlo ke změně v oznamovací povinnosti před aplikací přípravků nebezpečných a zvláště nebezpečných pro včely.
Přehled změn, které se týkají chovatelů včel, profesionálních uživatelů a obecních úřadů je následující:
 • Pro včelaře byla zrušena oznamovací povinnost hlásit na obecní úřady do konce února údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.
 • Obecním úřadům byla zrušena povinnost poskytovat tyto údaje profesionálním uživatelům přípravků a přijímat od nich oznámení o plánované aplikaci přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely.
 • Na základě nového znění ustanovení § 51 odst. 2 písm. a) zákona o RLP došlo pro profesionální uživatele ke změně z hlediska způsobu získávání informací o umístění stanovišť včelstev. Nově mají profesionální uživatelé přípravků povinnost zjistit si informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu 5 km od hranice pozemku, na němž má být provedena aplikace přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely, a to prostřednictvím veřejné evidence, která je zpřístupněna v informačního systému LPIS na Portálu farmáře, který je napojen na ústřední evidenci stanovišť včelstev dle plemenářského zákona.
 • Profesionální uživatelé mají následně povinnost oznámit minimálně 48 hodin předem aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely dotčeným chovatelům včel.
 
 • Dle platných právních předpisů je v současné době možné vymáhat po profesionálních uživatelích plnění oznamovací povinnosti pro přípravky označené jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.
Pokud profesionální uživatel rozešle chovatelům včel oznámení, kde deklaruje zamýšlenou aplikaci pro celou sezonu, v rozsahu měsíců namísto uvedení konkrétního data, nebo když deklaruje aplikaci na všech jím užívaných půdních blocích místo konkrétních půdních bloků, na nichž má k aplikaci skutečně dojít a když neuvede konkrétní přípravky pro konkrétní zamýšlenou aplikaci, fakticky znemožní dotčeným chovatelům včel v dané lokalitě včas relevantně reagovat na zamýšlenou aplikaci přípravků.
S ohledem na naplnění smyslu a cíle předmětné oznamovací povinnosti vůči chovatelům včel je nutno, aby profesionální uživatelé přípravků (tj. ti, kteří budou přípravky na pozemek přímo aplikovat), v oznámení uváděli následující údaje:
 1. obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem,
 2. identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS  - katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku),
   
 3. datum aplikace a
   
 4. kdo oznámení posílá – identifikace profesionálního uživatel - název subjektu, adresa, kontakt (telefon popř. e-mail).
K uvedenému ÚKZÚZ dále uvádí, že každý případ bude posuzován individuálně s ohledem na jeho okolnosti a s ohledem na to, co bylo možno po povinné osobě spravedlivě požadovat.
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.
Přípravky na ochranu rostlin a  pomocné prostředky musí být používány v souladu s určením stanoveným na etiketě a s požadavky vyplývajícími z právních předpisů tuto oblast upravujících.
Zdroj: ÚKZUZ , Publikováno: 7. 5. 2018

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnešní články
ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA
Informace z monitoringu tržní produkce mléka za únor 2019 ČR
SZIF vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce
Popisy nově registrovaných odrůd - řepka ozimá
Popisy nově registrovaných odrůd - kmín kořenný
Popisy nově registrovaných odrůd - mák setý ozimý
Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd - ječmen jarní - SDO - režim ekologického zemědělství
Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát
Státní veterinární správa zrušila 14.3. 2019 ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná veterinární opatření
Seminář - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Nejčtenější články
Vyhláška č. 215/2008 Sb.
Kontrola SZIF na místě
Informace SVS ČR
Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence
Salmonely ve výkrmu drůbeže
Informace k zalesňování a zakládání lesů
Mimořádná veterinání opatřeních ke zdolání aviární influenzy
Nová pravidla chovu brojlerů  v EU
Ptačí chřipka na Pardubicku!
Ministr Gandalovič navštíví farmu postiženou ptačí chřipkou

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP