IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Rostlinná výroba
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5565

Web informace
Dnes : čt - 27.6.2019
Svátek má : Ladislav
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Sucho… a co s tím? Jak to vidí sedláci
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143389 ; Vydáno : 19.10. 2018 ; Autor : Lenka Brožková
Informace z ASZ

Sucho… a co s tím? Jak to vidí sedláci

sucho puklina

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) provedla v průběhu letních měsíců mezi několika tisíci svými členy, sedláky napříč republikou, monitoring dopadů sucha. Na podobný průzkum se zaměřilo i ministerstvo zemědělství. Zatímco konkrétní výstupy z těchto dvou šetření jsou velmi podobné, návrhy, jak varovnou situaci řešit, se zásadně rozcházejí.

Mezi nezbytná opatření, jak pomoci zemědělcům, dle ASZ ČR rozhodně patří zrychlení výplaty dotací na plochu a umožnění dočasné úlevy v některých povinnostech s ohledem na klimatickou situaci. Především jde o greening, AEKO opatření, posuny v termínech, prominutí druhých sečí trvalých travních porostů, vynechání setí meziplodin, snížení limitu zatížení VDJ/ha a širší možnost pastvy.

Agrární a stavební lobby versus zdravá krajina 

V rámci EU se nutnost prevence rizik zcela jistě, jak je již dnes patrné, promítne v podmínkách Společné zemědělské politiky EU po roce 2020, a to větším důrazem na podporu malých a středních zemědělců a krajinotvorby. U nás je ale situace výrazně složitější. Česká republika zatvrzele odmítá zastropování (krácení plateb velkým průmyslovým zemědělcům), přitom právě to je možností, jak zabránit další koncentraci zemědělské půdy, jež následně nedokáže zadržet vodu, která se nemá na velkých nepřerušovaných lánech polí kde zastavit a vsáknout.

 „Kroky, které u nás byly dosud přijaty, lze označit pouze jako kosmetické úpravy podmínek zemědělského hospodaření. Co by ale bylo skutečně potřeba, to je podpora rozčleňování krajiny, zjednodušení pravidel pro budování rybníků a drobných vodních ploch a celkově jiné nastavení dotací. Tomu ovšem výrazně brání agrární a stavební lobby,“ vysvětluje předseda ASZ ČR Josef Stehlík a dodává: „Zásadním řešením je rychlá změna podmínek výplaty přímých plateb, legislativní a finanční podpora obnovy zaniklých mokřadů, tůní a malých rybníků na zemědělské i lesní půdě, ale také například využití stávajících melioračních soustav pro zpomalení odtoku vody z krajiny či aplikace zpracovaných biologických odpadů na zemědělskou půdu pomocí kompostování či restrikce skutečné eroze.“

Ne podpoře neživotaschopných projektů

Naopak za naprosto zbytečný, nic neřešící a neživotaschopný projekt považuje ASZ ČR fond nepojistitelných rizik s povinným přispíváním a následně politicky ovlivňovanou výplatou „almužny“. „Navrhujeme zahájení diskuse k zavedení standardního dobrovolného pojištění zemědělců proti dopadům sucha u komerčních pojišťoven s podporou či spoluúčastí státu,“ říká čestný předseda ASZ ČR Stanislav Němec. 

Z monitoringu dopadů sucha, v jehož rámci se členové ASZ ČR vyjadřovali také k podmínkám kompenzací za sucho v loňském roce, vzešly i primární požadavky k návrhu Zásad, kterými se stanovují podmínky poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem, a byly zaslány ministru zemědělství Tomanovi.

„Prioritou ovšem zůstává řešení příčin, nikoliv sanování důsledků. K tomu je ale potřeba odstraňování byrokratických překážek a úzkých resortních pohledů. Asociace proto hodlá spolupracovat na přípravě legislativních řešení, dalších opatření a motivačních podpor s ministerstvy zemědělství, životního prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj, říká tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek a dodává: „Asociace sama však nezahálí a řešení situace se suchem jde naproti, jak je patrné z jejího nového programu Pestrá krajina.“

Pilotní ročník programu Pestrá krajina

Ačkoliv zavádění tolik potřebných opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, je kvůli různým byrokratickým požadavkům a podmínkám velmi nesnadné a většinou nepřináší prvoplánový ekonomický efekt, je mezi členy ASZ ČR celá řada těch, kteří se pro jejich dobrovolnou realizaci rozhodli. Jde o sedláky, jež tuto činnost dělají samovolně při svém hospodaření. Neberou péči o své okolí jako prvotní věc, ale naprosto přirozeně, snad i podvědomě, prostě ze srdce. Hospodaří samozřejmě pro to, aby se uživili, ale přitom tvoří krajinu.

Asociace by tuto činnost chtěla jakožto velmi přínosný krok, který pomáhá obnovit původní přirozené prvky ve venkovské krajině, propagovat. Rada této stavovské organizace proto schválila pro členy Asociace nový program s názvem Pestrá krajina, zaměřený na toto téma s cílem propagovat již zrealizovaná opatření a motivovat další sedláky, aby se o něco podobného pokusili také na svých pozemcích.

Jde o komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu v rámci členství v Asociaci, který je garantován jednoduchými pravidly a spočívá v dobrovolném zapojení bez pobírání dotací. Hlavní myšlenkou je poukázat na fakt, že řešení problémů v krajině může spočívat zejména v návratu sedláka na vesnici. V podstatě pouze ten může odpovědně, s dlouhodobou vizí a podle znalostí lokality uplatňovat konkrétní vhodná řešení.

Pravidla programu vypracovala ASZ ČR ve spolupráci s odborníky na související témata, základem je nebyrokratické hodnocení skutečného přínosu opatření na danou lokalitu (půdu, vodní režim, krajinu…). Tyto příklady budou dostupné na webu programu (http://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/), a to s konkrétními odkazy na realizace, s fotodokumentací a popisem standardních informací, aby sloužily jako příklady dobré praxe.

Součástí programu bude také vytvoření informačních materiálů s příklady v praxi zrealizovaných opatření a s popisem konkrétních řešení, které by mohli členové využívat. 

Zhodnocení pilotního ročníku programu Pestrá krajina spolu s oceněním úspěšných sedláků proběhne v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Farma roku v pražském Divadle ABC ve čtvrtek 13. prosince 2018.

zdroj: www:asz.cz


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnešní články
Použití herbicidů při pěstování brambor v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchové vody
Nové strategie v regulaci plevelů v kukuřici
Osiva odrůd z VÚRV
Monitoring škůdců polní zeleniny v roce 2019 - 23. týden
PASTEVNÍ VÝKRM KOHOUTKŮ NOSNÝCH LINIÍ
Invazní plevele
Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
Využití digestátu při hnojení kukuřice
Virové nanopesticidy by mohly účinně chránit plodiny v půdě
Řízení hmyzí rezistence - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá

Nejčtenější články
Selen: základní živina pro zvířata a lidi
Učinnější rozmetání hnojiv
Mortalita selat zalehnutím prasnicemi
Porovnání welfare mezi druhy zvířat
Pšenice tolerantní k suchu
Trendy v zemědělské technice - RV
Cílené dávky proteinu snižují náklady na krmení
Postřikovače na výstavě Cereals 2006
Jak naleznete vhodné energetické rostliny pro svůj pěstební region
Zlepšit polní hygienu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP