IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Živočišná výroba
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4538

Web informace
Dnes : čt - 21.3.2019
Svátek má : Radek
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Způsobilost k provádění některých veterinárních úkonů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 140607 ; Vydáno : 11.8. 2017 ; Autor : Ing. Aneta Nosková ; Zdroj : KIS Vysočina

zdroj: cschms.cz

V připomínkovém řízení se nyní nachází návrh vyhlášky týkající se zdraví zvířat, přemísťování a přepravy a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Návrh vyhlášky je předkládán v souvislosti s návrhem novely veterinárního zákona, která významnou měrou rozšiřuje rozsah odborných veterinárních úkonů (např. injekční aplikaci léčiv), které může chovatel na svém hospodářství u jím chovaných hospodářských zvířat provádět sám. Pokud se podaří tuto legislativní úpravu schválit, bude to pro všechny chovatele velké vítězství. 

Ve většině vyspělých zemí mohou chovatelé po patřičném proškolení vyhláškou navrhované veterinární úkony sami provádět. Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je proto stanovit seznamy odborných veterinárních úkonů, které mohou za podmínek vymezených zákonem provádět sami chovatelé hospodářských zvířat. 

Předkládaný návrh vyhlášky maximálně vychází vstříc chovatelské praxi a současně sníží finanční zátěž chovatelů tím, že jim bude umožněno provádět ve svém hospodářství některé veterinární úkony (jako např. injekční aplikaci léčiv, kastraci zvířat bez použití znecitlivění atp.) aniž by pokaždé museli kontaktovat veterinárního lékaře. Tímto krokem tak dojde ke značnému posunu v oblasti postavení chovatele hospodářských zvířat.

Návrh vyhlášky stanoví zejména: 

• odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam a podrobnosti jejich provádění chovatelem hospodářských zvířat, 
• obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění dalších odborných veterinárních úkonů, způsob a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly,
• obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.

Podle návrhu vyhlášky bude chovatel hospodářských zvířat oprávněn provádět:

• poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
• měření tělesné teploty,
• vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem,
• vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem,
• neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při spontánním močení, trusu při kálení,
• nálev sondou do bachoru podle pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře a 
• neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat.

Chovatel hospodářských zvířat, který získal osvědčení o odborné způsobilosti, pak bude oprávněn provádět: 

• kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů, 
• krácení ocasů u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
• odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund, 
• ošetření a úpravu zdravých kopyt, paznehtů a spárků zvířat, 
• odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, 
• kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec,
• odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku, 
• úpravu zubů savých selat. 

***************************************************************************

Kompletní návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění najdete pod tímto odkazem (soubor MS Word).

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnešní články
Zemědělské trysky - standardní nebo protiúletové?
Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování ozimých obilnin k 10. březnu 2019
STOP PRO ZDRAVÍ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉMU SYNTETICKÉMU BARVIVU VAJEČNÝCH ŽLOUTKŮ
VYUŽITÍ NANOKOMPLEXŮ ZINKU VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT
Informace pro praxi – zonální kypření a hnojení polních plodin
Pestřenky - úspěšní opylovači v zemědělské praxi
Výroční zpráva z pokusů - Ověření různých systémů organického hnojení - 2018
Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd - ječmen jarní - SDO - režim ekologického zemědělství
Aktuální přehled ochrany polních plodin - březen a duben 2019
Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě po letošní zimě

Nejčtenější články
Selen: základní živina pro zvířata a lidi
Učinnější rozmetání hnojiv
Mortalita selat zalehnutím prasnicemi
Porovnání welfare mezi druhy zvířat
Pšenice tolerantní k suchu
Trendy v zemědělské technice - RV
Cílené dávky proteinu snižují náklady na krmení
Postřikovače na výstavě Cereals 2006
Jak naleznete vhodné energetické rostliny pro svůj pěstební region
Zlepšit polní hygienu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP