IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
BannerRegionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
daně a účetnictví
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4311

Web informace
Dnes : pá - 22.2.2019
Svátek má : Petr
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Příklady výpočtu průměrného výdělku
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142673 ; Vydáno : 25.6. 2018 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Příklady výpočtu průměrného výdělku

Příklady výpočtu průměrného výdělku

Zákoník práce při výpočtu průměrného výdělku nepřipouští žádné odchylky od právní úpravy ve vnitřním předpisu, ani v kolektivní smlouvě.

 NahoruPrůměrný hodinový výdělek

Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

Příklad č. 1

Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání dne 12. 11. a do konce roku odpracuje 264 hodin v rámci 33 pracovních dnů. Výše mzdy (bez náhrad mzdy) činí za celé období 39 600 Kč.

Průměrný hodinový výdělek: 39 600 : 264 = 150 Kč/hod.

Příklad č. 2

Zaměstnanec byl v pracovním poměru celé předchozí čtvrtletí. Odpracoval 502 hodin včetně práce přesčas. Čerpal dovolenou ve výši 4 dnů. Za odpracovanou dobu dostal mzdu ve výši 40 000 Kč, za dovolenou dostal náhradu mzdy ve výši 1 800 Kč.

Průměrný hodinový výdělek: 40 000 : 502 = 79,68 Kč/hod.

 

Příklad č. 3

Dohoda o pracovní činnosti byla sjednána na dobu od 1. 1. do 31. 5. s výší měsíční odměny 14 000 Kč a rozsahem pracovní doby 20 hodin týdně. V jednotlivých měsících bylo odpracováno a vyplaceno:

leden 

80 hodin 

14 000 Kč 

únor 

80 hodin 

14 000 Kč 

březen 

88 hodin 

14 000 Kč 

duben 

80 hodin 

14 000 Kč 

květen 

84 hodin 

14 000 Kč 

Celkem

412 hodin

70 000 Kč

Průměrný hodinový výdělek vypočteme z rozhodného období I. čtvrtletí kalendářního roku: 14 000 × 3 : (80 + 80 + 88) = 169,35 Kč/hod.

 

Příklad č. 4

Dohoda o pracovní činnosti byla sjednána na dobu od 1. 1. do 31. 5. Po vykonání celého úkolu dostal zaměstnanec jednorázovou odměnu ve výši 70 000 Kč. Odpracoval 412 hodin (jako v předchozím příkladu).

Průměrný výdělek k 31. 5. se vypočte z rozhodného období od 1. 1. do 31. 5. kalendářního roku a činí: 70 000 : 412 = 169,90 Kč/hod.

Rozdíl mezi průměrnými hodinovými výdělky z tohoto příkladu a příkladu 3 (169,90 – 169,35 = 0,55 Kč) je způsoben různou délkou rozhodného období v důsledku jiné splatnosti odměny.

 

Příklad č.  5

Zaměstnanec odpracoval v prvním čtvrtletí 480 hodin (předpokládaná pracovní doba byla však 520 hodin). Základní mzda za první čtvrtletí byla 40 000 Kč. Dále mu byla zúčtována roční odměna ve výši 38 000 Kč.

Výpočet průměrného výdělku za první čtvrtletí:

40 000 + (38 000 : 4 × 480 : 520) = 40 000 + 8 769,23 = 48 769,23 Kč

48.769,23 : 480 = 101,60 Kč

 

 NahoruPrůměrný měsíční výdělek

Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce (průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů). Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

 

Příklad č. 6

Zaměstnanec měl k 1. 7. sjednán úvazek 40 hodin týdně. Průměrný hodinový výdělek činil 116,60 Kč. Od 15. 7. byl dohodnut se zaměstnancem kratší pracovní úvazek v rozsahu 25 hodin týdně a k 31. 7. byl pracovní poměr rozvázán.

Protože se průměrný hodinový výdělek zjišťuje k prvnímu dni čtvrtletí, je nutné při výpočtu průměrného měsíčního výdělku vycházet z údajů platných k tomuto dni:

116,60 × 4,348 × 40 = 20 279,07 Kč, zaokr. 20 280 Kč.

Jiná situace: Zaměstnanec měl k 1. 7. sjednán úvazek 20 hodin týdně. Průměrný hodinový výdělek činil 116,60 Kč. Od 15. 7. byl dohodnut se zaměstnancem pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně a k 31. 7. byl pracovní poměr rozvázán.

Průměrný měsíční výdělek činí:

116,60 × 4,348 × 20 = 10 139,54 Kč, zaokr. 10 140 Kč.

 

 NahoruPravděpodobný výdělek

Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy zaměstnance nebo ke mzdě zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Příklad č. 7

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. března. Od 5. 3. do 20. 3. byl v pracovní neschopnosti. Jeho mzda činí 10 800 Kč. Pracuje 40 hodin týdně. V dubnu čerpá dovolenou.

Výpočet pravděpodobného výdělku:

10 800 : 4,348 : 40 = 62,097 Kč/hod., po zaokrouhlení 62,10 Kč/hod.

 

Příklad č. 8

Zaměstnavatel ve vnitřním předpisu stanovil, že pravděpodobný výdělek se vypočte jako aritmetický průměr ze skutečných průměrných výdělků alespoň tří zaměstnanců vykonávajících stejnou práci.

Zaměstnanci dosáhli těchto průměrných výdělků:

  • Jiří 79,56 Kč/hod.,
  • Robert dosáhl 89,56 Kč/hod.,
  • Josef 84,50 Kč/hod.,
  • Karel neodpracoval v předchozím období ani 21 pracovních dnů.

Jaký bude jeho průměrný výdělek?

Použije se pravděpodobný výdělek (79,56 + 89,56 + 84,50) : 3 = 84,54 Kč

 

Příklad č. 9

Zaměstnanec v předchozím čtvrtletí odpracoval pouze 9 osmihodinových směn. Obdržel mzdu 10 800 Kč.

Pravděpodobný výdělek se stanoví ze mzdy, které zaměstnanec dosáhl v předchozím čtvrtletí, i když neodpracoval ani 21 dnů: 10 800 : 72 = 150 Kč za hodinu.

Zjištěný pravděpodobný výdělek platí po celé čtvrtletí a nelze jej v průběhu tohoto čtvrtletí měnit.

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Dnešní články
Novinky v DPH od roku 2019
Nová pravidla DPH pro plátce podnikající na základě smlouvy o společnosti
Možnosti společného podnikání manželů OSVČ
Informace Ministerstva zemědělství k novelizované vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Platíte silniční daň? Čas máte jen do konce ledna
Koupili jste v roce 2018 nemovitost? Daňové přiznání podejte do konce ledna
Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019
Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018

Nejčtenější články
Nový zákon o nemocenském pojištění
GE MONEY BANK a financování zemědělských subjektů
Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od 1. 1. 2006
Společné zdanění manželů
Daňové odpisy nehmotného majetku
Uplatňování odčitatelné položky transformačních nároků
Neplacením pojistného můžete přijít o důchod
Aplikace nového zákona o nemocenském pojištění v praxi
Drobní farmáři nemusí vést podvojné účetnictví
Kdo může být jednatelem?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP