IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
BannerRegionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
daně a účetnictví
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 24%
Počet hlasů : 3229

Web informace
Dnes : ne - 20.1.2019
Svátek má : Ilona
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142150 ; Vydáno : 20.3. 2018 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání

Povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání

Jednou z povinností zaměstnavatele související se skončením pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce je povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Existují rozdílné názory na to, co vlastně povinnost zaměstnavatele „vydat” zmíněný dokument znamená. Najdou se autoři, kteří tvrdí, že potvrzení o zaměstnání je třeba zaměstnanci doručit a pokud se to nepodaří osobním předáním, musí být zaměstnanci potvrzení o zaměstnání zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dovozují tak z toho, že potvrzení o zaměstnání je písemností týkající se skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a že se na ni tedy vztahují ustanovení zákoníku práce o doručování zaměstnavatelem.

Kdyby měl ale zákonodárce na mysli povinnost doručení zaměstnanci, pak by tak výslovně učinil a nevolil by sloveso „vydat”. Proto povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání představuje povinnost zaměstnavatele mít je v okamžiku skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce připraveno k vydání (převzetí zaměstnancem). Zaměstnanec musí za tímto účelem vyvinout potřebnou součinnost. Ostatně stejnou povinnost má zaměstnavatel i ve vztahu k pracovnímu posudku (s tím rozdílem, že tady ji plní jen na žádost zaměstnance) nebo ve vztahu k písemnému dokladu obsahujícímu údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách (tzv. výplatnímu lístku). V těchto případech by si povinnost vydat písemnost spojoval s povinností posílat ji zaměstnanci poštou jistě málokdo. To samozřejmě nemění nic na tom, že řada zaměstnavatelů zaměstnancům potvrzení o zaměstnání stejně poštou posílá, byť zákonnou povinnost k takovému postupu nemají

Prevence omylů

Právní úprava spojuje okamžik vydání potvrzení o zaměstnání se skončením pracovněprávního vztahu. Nesprávné jsou domněnky některých zaměstnavatelů, že na vydání „zápočtového listu” mají lhůtu 8 či více dnů. Je ale namístě požadovat po zaměstnanci, aby k předání tohoto dokladu projevil patřičnou součinnost a nespoléhal na to, že mu ho zaměstnavatel zašle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (viz výše).

Z povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání nevylučuje zákoník práce žádnou kategorii zaměstnanců. Neobstojí proto závěr, že zaměstnancům odcházejícím do starobního důchodu nebo studentům na „prázdninové brigádě” není potřeba zmíněné potvrzení vydávat.

Nikomu jinému než zaměstnanci (např. novému zaměstnavateli na jeho vyžádání) potvrzení o zaměstnání vystavit nelze.

Na co bohužel mnozí zaměstnavatelé stále hřeší, je to, že odmítají zaměstnancům potvrzení o zaměstnání vůbec vydat, resp. podmiňují jeho vydání např. úhradou zaměstnancem způsobené škody, vrácením pracovních pomůcek apod. Tímto postupem se zaměstnavatelé vystavují zbytečnému riziku. Vydání potvrzení o zaměstnání je totiž vymahatelným právem zaměstnance, a pokud zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti potvrzení o zaměstnání nesplní a tomuto vznikne v důsledku takového jednání škoda (např. v podobě ušlého výdělku za nepřijetí do zaměstnání u dalšího zaměstnavatele), odpovídá za ni zaměstnavatel dle ustanovení § 265 odst. 2 ZP.

Zaměstnavatel by se měl vyhnout tomu, aby do potvrzení o zaměstnání uváděl údaje nad rámec zákona, aniž by s tím zaměstnanec souhlasil. Pokud by ze své vlastní vůle učinil součástí „zápočtového listu” např. skutečnosti hodnotící práci bývalého zaměstnance (zpravidla s úmyslem upozornit jeho budoucího zaměstnavatele), pak se dopouští porušení zákona. Takové hodnocení může být součástí pouze pracovního posudku. Zaměstnanec má dle ustanovení § 315 ZP právo domáhat se u soudu do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, aby zaměstnavateli bylo uloženo potvrzení přiměřeně upravit, jestliže s jeho obsahem nesouhlasí.

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc leden 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019
Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018
Sucho 2018 – podklady pro podání žádosti
Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Sazby cestovních náhrad pro rok 2019
Od ledna 2019 se zvyšují náhrady za pracovní úraz a nemoci z povolání
Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019
Nejdůležitější schválené změny od roku 2019 v gesci MF
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019

Nejčtenější články
Nový zákon o nemocenském pojištění
GE MONEY BANK a financování zemědělských subjektů
Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od 1. 1. 2006
Společné zdanění manželů
Daňové odpisy nehmotného majetku
Uplatňování odčitatelné položky transformačních nároků
Neplacením pojistného můžete přijít o důchod
Aplikace nového zákona o nemocenském pojištění v praxi
Drobní farmáři nemusí vést podvojné účetnictví
Kdo může být jednatelem?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP