IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Zásady správné zemědělské praxe
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d)
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145463 ; Vydáno : 8.8. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace MZE

S účinností od 1. 1. 2020 je zavedena podmínka omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d. Celé znění standardu a hodnotící tabulky naleznete v NV 48/2017 Sb., (znění účinné od 1. 1. 2020). Pro splnění podmínky DZES 7d je třeba zohlednit osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období (od 1. 6. do 31. 8. 2020) na erozně ohrožených plochách nebyla pěstována souvislá plocha jedné plodiny na více než 30 hektarech.

Standard DZES 7d vyžaduje:

Na DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda se nesmí vyskytovat souvislá plocha jedné plodiny na více než 30 ha. Za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., s případným omezením této možnosti do budoucna.

V zásadě existuje několik variant jak naplnit podmínky na DPB nad 30 ha:

1) Plocha jedné plodiny se viditelně rozdělí ochranným pásem o šířce minimálně 22 m (toto je minimální šířka ochranného pásu) a na plochu pásu se umístí pícniny nebo plodiny pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 NV 50/2015 Sb.: hořčice, hrách (a to včetně pelušky), jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše uvedených plodin. Ochranným pásem se rozumí přerušovací pás v monokulturách. Ochranný pás musí být široký minimálně 22 m a je možné na něm pěstovat výše uvedené plodiny. Souvislá plocha plodiny tak může činit max. 30 ha.

Ochranný pás o šířce minimálně 22 m

Ochranný pás o šířce minimálně 22 m

2) Více různých plodin na DPB (žádná z ploch nepřesáhne 30 ha), přičemž jedna plodina se na DPB vyskytuje na více plochách. Plochy jedné plodiny jsou od sebe odděleny jinou plodinou, přičemž jsou od sebe vzdáleny minimálně 110 m (nejbližší plocha stejné plodiny může být ve vzdálenosti 110 m).

2 plochy stejné plodiny ve vzdálenosti min 110 m

2 plochy stejné plodiny ve vzdálenosti min 110 m

3) Více různých plodin na DPB, přičemž se každá plodina vyskytuje na DPB na jedné ploše do max. 30 ha.

Více různých plodin na DPB

Více různých plodin na DPB

Upřesnění ke krajinným prvkům - vnější: Do DPB bude zasahovat krajinný prvek, který je k DPB přilehlý (tj. jedná se o vnější krajinný prvek) - vzdálenost mezi plochami stejné plodiny se přes vnořený krajinný prvek nevyhodnocuje. Nejednalo by se o porušení DZES 7d.

Krajinný prvek 2 vnější

Krajinný prvek 1

Krajinný prvek 2 vnější

Krajinný prvek 2

Upřesnění ke krajinným prvkům - vnitřní: Uvnitř DPB se nachází vnitřní krajinný prvek (mez), který se započte ve prospěch ochranného pásu nebo plodiny 2.

Krajinný prvek 3 vnitřní

Krajinný prvek 3

Krajinný prvek 4 vnitřní

Krajinný prvek 4

 

Pozor na situace:

1) Hodnotí se primární ohroženost (stanovená pro celý DPB) bez ohledu na to, zda vnitřní erozní parcelka (VEP) snížila erozní ohroženost na nižší stupeň (tímto postupem je splněn DZES 5, ale nikoli DZES 7d).

Primární erozní ohroženost

Primární erozní ohroženost

2) Základní definice DPB se vyznačuje uživatelem a kulturou. Pokud budou dva DPB stejného uživatele se stejnou kulturou = dojde ke sloučení, a tím vznikne nový DPB, který může mít jinou ohroženost.

3) Plodina se hodnotí jako pro potřeby diverzifikace, včetně technického nastavení číselníku.

Možnosti zmenšení DPB:

1) DPB lze rozdělit např. tak, že část pozemku zatravníme nebo část zahrneme do úhoru a zároveň změníme kulturu – G, U, T.

2) Žadatel se rozhodne, že si rozdělí pozemek krajinným prvkem nebo jinou nezpůsobilou plochou (mez, příkop apod.), ale musí to být v minimální šíři 2 m. V opačném případě dojde ke sloučení DPB a nesplněním podmínek standardu.

Kde se podmínka standardu plnit nemusí:

1) DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu zelenou.

2) Na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.: bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. Pro splnění podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 % (lze započítat do greeningu s váhovým koeficientem. Plocha dusík vázající plodiny nemusí být na celém DPB, pokud plocha druhé plodiny bude menší než 30 ha.

3) Na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb.: Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky chocholaté, s případným omezením této možnosti do budoucna.

V případě potřeby je rovněž možné využít konzultací některého z poradců, akreditovaných Ministerstvem zemědělství, certifikovaného pro oblast Zemědělství / Péče o půdu.

Kontakty na akreditované poradce naleznete v registru 

http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx.

Pro další dotazy je k dispozici e-mailová adresa info@mze.cz.

Přílohy


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d)
SZIF vydává rozhodnutí na Biopásy
Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Správný postup žadatele o dotační titul „Dobré životní podmínky zvířat“
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření , platná pro rok 2019.
Integrovaná ochrana ovoce - historie, současnost i budoucnost
INFORMACE PRO ŽADATELE -SZP 2019OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)
Seminář - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Nejčtenější články
Welfare
Povinnosti v oblasti environmentální legislativy
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv
Co znamená pojem Cross-compliance
Etanol je drahý špás
Vláda schválila program podpory biopaliv
Dejte Evropské komisi vědět o životním prostředí vašeho města
CENIA vydala sborník dat o ekologickém vývoji České republiky
Jak nakládat se sedimenty z vodních toků a nádrží

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP