IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Bezpečnost a kvalita potravin
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5321

Web informace
Dnes : ne - 26.5.2019
Svátek má : Filip
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2018
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143649 ; Vydáno : 28.11. 2018 ; Autor : Lenka Brožková
Informace - bezpečnost potravin

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/10/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1499/EU o změně prováděcího rozhodnutí 2018/954/EU, kterým se stanoví některá ochranná opatření s cílem zabránit šíření moru malých přežvýkavců v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 6662) 
OJ L 253, 09/10/2018, s. 76
Prováděcí rozhodnutí 2018/1512/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6761) 
OJ L 255, 11/10/2018, s. 18
Prováděcí rozhodnutí 2018/1576/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6961) 
OJ L 262, 19/10/2018, s. 71
Prováděcí rozhodnutí 2018/1597/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7117) 
OJ L 265, 24/10/2018, s. 13
Nařízení 2018/1629/EU ze dne 25. července 2018, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení 2016/429/EU o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)
OJ L 272, 31/10/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/1635/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7333) 
OJ L 272, 31/10/2018, s. 38

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1477/EU o podmínkách povolení biocidních přípravků obsahujících ethylbutylacetylaminopropionát předložených Belgií v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 6291) 
OJ L 249, 04/10/2018, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2018/1479/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 249, 04/10/2018, s. 16
Prováděcí nařízení 2018/1495/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky malathion
OJ L 253, 09/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1500/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 254, 10/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1501/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pymetrozin a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 254, 10/10/2018, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2018/1503/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Aromia bungii (Faldermann) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 6447)
OJ L 254, 10/10/2018, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2018/1511/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 6452)
OJ L 255, 11/10/2018, s. 16
Nařízení 2018/1514/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 256, 12/10/2018, s. 8
Nařízení 2018/1515/EU, kterým se mění přílohy III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin a oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 256, 12/10/2018, s. 33
Nařízení 2018/1516/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro penoxsulam, triflumizol a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 256, 12/10/2018, s. 45
Prováděcí nařízení 2018/1532/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dikvat a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 257, 15/10/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/1622/EU o neschválení některých účinných látek biocidních přípravků podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 271, 30/10/2018, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2018/1623/EU o komárech uměle infikovaných bakteriemi Wolbachia používaných pro účely regulace vektorů, přijaté podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU
OJ L 271, 30/10/2018, s. 30

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2018/1553/EU o podmínkách pro uznávání elektronických rostlinolékařských osvědčení vydávaných státními organizacemi ochrany rostlin třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 5370) 
OJ L 260, 17/10/2018, s. 22
Prováděcí nařízení 2018/1587/EU, kterým se zrušuje určení laboratoře Istituto Superiore di Sanità, Řím, Itálie, jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B 3 c)
OJ L 264, 23/10/2018, s. 20

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/1461/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití nízkosubstituované hydroxypropylcelulosy (L-HPC) v doplňcích stravy
OJ L 245, 01/10/2018, s. 1
Nařízení 2018/1462/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace některých esterů sorbitanů (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát)
OJ L 245, 01/10/2018, s. 6
Nařízení 2018/1472/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120)
OJ L 247, 03/10/2018, s. 1
Nařízení  2018/1481/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312)
OJ L 251, 05/10/2018, s. 13
Nařízení 2018/1482/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o kofein a theobromin
OJ L 251, 05/10/2018, s. 19
Nařízení 2018/1497/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy
OJ L 253, 09/10/2018, s. 36  

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/1533/EU o povolení alginátu sodného jako doplňkové látky pro kočky, psy, jiná zvířata neurčená k produkci potravin a ryby a alginátu draselného jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 257, 15/10/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/1543/EU o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32291 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 259, 16/10/2018, s. 22
Prováděcí nařízení 2018/1550/EU o obnovení povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro odstavená selata a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení 1730/2006/ES a 1138/2007/ES (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd)
OJ L 260, 17/10/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/1558/EU o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro kočky a psy (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte)
OJ L 261, 18/10/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/1559/EU o povolení kmínové tinktury (Cuminum cyminum L.) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 261, 18/10/2018, s. 16
Prováděcí nařízení 2018/1564/EU o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, s výjimkou dojnic a jiných přežvýkavců určených k mléčné produkci, odstavených selat a výkrmu prasat
OJ L 262, 19/10/2018, s. 20
Prováděcí nařízení 2018/1565/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus (DSM 28088) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže s výjimkou nosnic, výkrm krůt, odchov krůt, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Elanco GmbH)
OJ L 262, 19/10/2018, s. 24
Prováděcí nařízení 2018/1566/EU o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus niger (ATCC66222) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) a o změně nařízení 1453/2004/ES (držitel povolení Andrès Pintaluba S.A.)
OJ L 262, 19/10/2018, s. 27
Prováděcí nařízení 2018/1567/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2018/249/EU o povolení taurinu, β-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů
OJ L 262, 19/10/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/1568/EU o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii (DSM 32159) jako doplňkové látky pro všechna prasata a všechny druhy drůbeže
OJ L 262, 19/10/2018, s. 34
Prováděcí nařízení 2018/1569/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1110/2011/EU o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže a výkrm prasat (držitel povolení Roal Oy)
OJ L 262, 19/10/2018, s. 37

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2018/1555/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění
OJ L 261, 18/10/2018, s. 3
Nařízení 2018/1556/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 261, 18/10/2018, s. 6

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2018/1584/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 264, 23/10/2018, s. 1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2018/1631/EU, kterým se povoluje uvedení výtažku z brusinek v prášku na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 272, 31/10/2018, s. 17
Prováděcí nařízení 2018/1632/EU, kterým se povoluje uvedení zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 272, 31/10/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/1633/EU, kterým se povoluje uvedení rafinovaného peptidového koncentrátu z krevet na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 272, 31/10/2018, s. 29

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/1480/EU, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení 2017/776/EU
OJ L 251, 05/10/2018, s. 1
Nařízení 2018/1513/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B
OJ L 256, 12/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1602/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EU o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 273, 31/10/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/1506/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
OJ L 255, 11/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1507/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku
OJ L 255, 11/10/2018, s. 7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2018/1583/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o dovoz mlžů a produktů rybolovu z Peru a Myanmaru určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2018) 6778) 
OJ L 263, 22/10/2018, s. 71
Prováděcí nařízení 2018/1607/EU, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
OJ L 268, 26/10/2018, s. 22

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1508/EU, kterým se stanoví koeficient snížení hodnoty použitelný pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence v účetním období 2019
OJ L 255, 11/10/2018, s. 12
Nařízení  2018/1554/EU o změně nařízení 1370/2013/EU, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka
OJ L 261, 18/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1621/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 271, 30/10/2018, s. 25

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2018/1519/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/150/EU o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění populací rostlinných druhů pšenice, ječmene, ovsa a kukuřice na trh podle směrnice 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2018) 5470) 
OJ L 256, 12/10/2018, s. 65

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU, 1. – 31. 10. 2018


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc květen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dnešní články
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
Jak ovlivňují škodlivé látky v půdě lidské zdraví? Odpověď hledá nové NutRisk Centre ČZU v Praze
Nové potravinářské předpisy EU – duben 2019
Předsednictví ČR ve skupině V4: Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin
Nové potravinářské předpisy EU - březen 2019
Specializovaná podpora EFSA pro malé a střední podniky
Na jaře SVS začíná s kontrolami farmářských trhů
Státní veterinární dozor při výrobě a zpracování medu a dalších včelích produktů
Jak se orientovat ve značení vajec
Kontroly SZPI 2018: nejméně závad mají tuzemské potraviny

Nejčtenější články
Komise stanovila maximální množství dioxinů a polychlorovaných bifenylů v potravě
Seminář - ochrana zdrojů
EFSA špatně hodnotí rizika GMO
Zásady soutěže MLS Pardubického kraje 2008
Čeští potravináři by mohli čerpat z evropských fondů až 480 milionů koun
Potravinářská komora na jednání u ministryně Mileny Vicenové
Podle WTO EU nelegálně blokovala potraviny GMO
Komise finančně podpoří 31 programů na propagaci zemědělských výrobků
Novelizovaná nařízení ES pro vejce a drůbeží maso
Informace SVS ČR

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP