IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Zemědělství
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5674

Web informace
Dnes : pá - 19.7.2019
Svátek má : Čeněk
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Je po ukončení aplikace nutná očista postřikovače?
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 144829 ; Vydáno : 15.5. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace ČRS

Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská

Po aplikaci přípravků, by měl vždy následovat jeden z posledních kroků, a tím je očista postřikovače po aplikaci. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí.

Očista není vždy očista

Postřikovače se čistí, aby bylo zajištěno správné fungování aplikačního zařízení, zajištěna bezpečnost obsluhy, veřejnosti, ochráněno životního prostředí a následně i ošetřované plodiny. Metody, které zajišťují přijatelnou úroveň čistění postřikovače, se budou lišit podle designu stroje, efektivity čisticího zařízení a požadované úrovně konečné čistoty. Ne všechny čisticí metody jsou však dostatečně efektivní. Vzhledem k možnostem a vybavení dnešních strojů čisticími systémy je to stále snadnější, časově nenáročné a účinné i při spotřebě jen malého množství vody.

Několik praktických rad a postupů pro očistu postřikovačů

Ať již je používán zejména dříve doporučovaný roztok sody či speciální čisticí prostředek nebo jen voda, vždy je třeba pozorně přečíst návod k jeho použití, a také etiketu přípravku, který byl postřikovačem aplikován. Vždy je dobré pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv. V pravidelných intervalech musí být prováděna i asanace celého postřikovače (minimálně po ukončení sezony nebo při jeho odstavení na dobu delší než jeden týden nebo např. před plánovaným kontrolním testováním postřikovače). Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Při nákupu nového postřikovače požadujte od prodejce informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži - o tzv. technickém zbytku, což je povolené množství kapaliny, které zůstane v nádrži postřikovače po aplikaci nebo očistě, a které již nejde použít/vystříkat. Postřikovač vybavený proplachovací nádrží a systémem proplachu je první důležitý krok pro rychlé a snadné čištění.

Technické možnosti pro očistu postřikovačů jsou dnes dostatečné.

Postřikovače používané k aplikaci přípravků však mají stále rozdílnou výbavu pro provádění očisty - stále ještě se používají stroje bez čisticího zařízení. Postřikovače s nádrží na čistou vodu a proplachovací tryskou nebo s moderním zařízením pro kontinuální očistu celého postřikovače by měly být upřednostňovány. Dnešní nové typy aplikační techniky by již měly být bez výjimky vybaveny vhodným čisticím systémem a proplachovací nádrží na čistou vodu (viz aktuální technické požadavky v ČSN EN ISO 16119).

Postřikovače bez jednoúčelového čisticího zařízení

Je-li již obsah nádrže malý, ukončí se míchání a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Opláchnou se vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Bezpečně se vystříká zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se aplikuje na nepostříkanou nebo méně ošetřenou plochu. Znovu se rozředí zbytky. Opakuje se opláchnutí vnitřních stěn nádrže dalšími 50–100 litry vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, pro vnější očistu se použije samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a kartáče.

Postřikovače s nádrží na čistou vodu a oplachovací tryskou

Oplachovací rotační trysky umožňují efektivnější čistění na poli. Zásobu čisté vody lze směrovat těmito speciálními tryskami tak, aby oplachovala plochy vnitřních stěn nádrže. Při jejich osazování zvážit jejich nejlepší umístění v nádrži; u větších nádrží bude zapotřebí více trysek a koš filtru, spodní stranu uzávěru plnicího otvoru bude zapotřebí opláchnout taktéž. Ukončí se míchání a uzavřou se samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže malý, a pokračuje se s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní (s výjimkou technického zbytku, tzn. kapaliny, kterou „z pole“ vždy odvážíme, protože ji nelze čerpadlem dopravit k tryskám). Vyčistí se čerpadlo a všechny hadice. Ventily se nastaví tak, aby směrovaly asi 1/3 čisté vody do hadic a ta proplachovacími tryskami nádrže oplachovala její vnitřní plochy. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Vystříká se zředěný postřikový roztok na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Tento čisticí cyklus se zopakuje ještě dvakrát.

Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použijí se samostatné vysokotlaké ostřikovače a/nebo kartáče a čistá voda.

Postřikovače se zařízením pro „kontinuální“ čištění

V poslední době zaváděné sady na kontinuální čištění se skládají z čerpadla (samostatný elektrický pohon), nádrže na čistou vodu a proplachovací trysky. Nezávislá a komerční prohlášení slibují efektivnější, rychlejší a snazší proplach postřikovače na poli. Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruh, je-li již obsah nádrže malý a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo, hadice a trysky. Otevře se míchání a cirkulace přes samočisticí filtr a nechá soustavně běžet proplachovací proces, zatímco se bude stále postřikovat právě ošetřovaný pozemek.

Použije se dodatečná zásoba vody k následující činnosti: Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče.

Další doporučení

Jakýkoliv způsob očisty se řídí všemi konkrétními požadavky předepsanými na etiketě přípravku. Etiketa může doporučit použití čisticích a/nebo deaktivačních produktů. Obvykle se hlavní postřiková nádrž naplní do poloviny čistou vodou, přidá se čisticí prostředek a všechny ventily se zapnou, aby se vyčistily všechny kontaminované vnitřní povrchy. Postřiková nádrž se naplní vodou a ta se nechá cirkulovat po dobu 10–15 minut. Nenechá se cirkulovat do odsávací nádrže (je-li připojena) a zajistí se, aby došlo ke kontaktu se všemi vnitřními plochami.

Zředěný postřikový roztok je nutné bezpečně zlikvidovat. Zředěný postřikový roztok je možné vystříkat na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu nebo lze využít specializovaných zařízení jako např. ohraničené zadržovací nádrže. Vyprázdní se nádrž v ošetřované zóně spodním vypouštěcím ventilem. Nepoužívají se oblasti, které představují riziko a nepoužívá se pokaždé totéž místo.

Odstraní se trysky, filtry a sítka, která se očistí za použití čisticího a deaktivačního prostředku.

Odměrné válce se vzorky oplachové vody, předvádějící její postupné rozřeďování v nádrži postřikovače
Odměrné válce se vzorky oplachové vody, předvádějící její postupné rozřeďování v nádrži postřikovače

Vnější očistu lze provádět i na okraji ošetřovaného pozemku (AAMS)
Vnější očistu lze provádět i na okraji ošetřovaného pozemku (AAMS)

Proplachovací nádrž u návěsného postřikovače, ve které je převážena čistá voda pro výplach a oplach postřikovače
Proplachovací nádrž u návěsného postřikovače, ve které je převážena čistá voda pro výplach a oplach postřikovače

Zásobník na čistou vodu pro potřeby obsluhy musí být také ve výbavě nových postřikovačů
Zásobník na čistou vodu pro potřeby obsluhy musí být také ve výbavě nových postřikovačů

Oplach vnějších povrchů postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě jej zbaví zbytků přípravků (TOPPS)
Oplach vnějších povrchů postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě jej zbaví zbytků přípravků (TOPPS)


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červenec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnešní články
Deváté řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020
Žňové zpravodajství k 15. červenci 2019
Ministr zemědělství Toman po jednání s finským protějškem Leppou: Shodli jsme se na posílení rozpočtu pro zemědělství i lesnické politice EU
PREVENCE A SNIŽOVÁNÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ ANA ZVĚŘI PŘI ZEMĚDĚLSKÉM HOSPODAŘENÍ - Certifikovaná metodika pro praxi
Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy
Monitoring škůdců polní zeleniny v roce 2019
Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 8. 7. 2019
Signalizace letu askospor strupovitosti jabloně pomocí lapače spor
Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení
INFORMACE KPŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA2014-2020

Nejčtenější články
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Výnosy obilí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji jsou nižší
Nový zákon o nemocenském pojištění
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
INTERREG IIIC v Pardubicích
GE MONEY BANK a financování zemědělských subjektů
Důležité informace RRA Pardubického kraje
Informace Agrární komory číslo 3/2006
Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv
Seminář -Rozvoj venkova, spolupráce mikroregionů a MAS

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP