IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Zemědělství
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5698

Web informace
Dnes : ne - 21.7.2019
Svátek má : Vítězslav
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Jak naočkovat osivo sóji a zajistit úspěšnou fixaci vzdušného dusíku
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 144575 ; Vydáno : 15.4. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace Agromanual

Jak naočkovat osivo sóji a zajistit úspěšnou fixaci vzdušného dusíku

Jürgen Recknagel a kol.

Rostliny sóji luštinaté (Glycine max), stejně jako všechny luskoviny, hostí hlízkovité bakterie, které fixují vzdušný dusík (N). V sóji jsou to bakterie Bradyrhizobium japonicum, které se přirozeně nevyskytují v evropských půdách. Pečlivá inokulace osiva, popřípadě půdy, je nutná k tomu, aby se vyvíjející se kořeny vzcházející sóji dostatečně kolonizovaly bakteriemi již na počátku vegetace.

Vysoká návratnost kvalitních inokulantů

Kvalitním naočkováním osiva se dosáhne vysoké míry biologické konverze a následné fixace vzdušného dusíku rostlinami, která může plně pokrývat potřeby dusíkaté výživy pěstované sóji. Očkování osiva zvyšuje výnos semen (t/ha) a obsah proteinu o 40–60 %. Cena naočkování osiva kvalitním přípravkem se v Evropě pohybuje kolem 25 €/ha bez DPH v závislosti na hustotě výsevku a zvoleném inokulantu. Návratnost investice do kvalitní inokulace osiva je proto velmi vysoká.

Zásadní je smysl pro detail

Očkování osiva: Očkovací látky obsahující živé kmeny rhizobia se na evropském trhu prodávají buď ve vlhké pevné nebo kapalné formě. Hlavním cílem je aplikovat bakterie na osivo nebo půdu tak, aby zůstaly životaschopné a mohly „infikovat” rostoucí kořeny vzcházejících rostlin sóji. Nejjednodušší způsob je koupit si již naočkované osivo. Praxe však ukazuje, že plně spolehnout se na předem naočkované osivo se příliš nevyplatí, protože životaschopnost očkovací látky v době výsevu je velmi variabilní. Nejběžnějším přístupem je použití kontaktního očkování osiva těsně před výsevem. Přípravky na bázi rašeliny (např. HiStick®, LEGUMEFiX®) mohou být míchány ručně přímo v zásobníku sečky nebo pomocí stavební míchačky. Přesné míchačky se obvykle montují na traktor a používají se tam, kde očkovací látka na bázi rašeliny obsahuje přidané polymerní lepidlo (např. Force® 48). Nicméně lepidlo musí mít dostatek času na zaschnutí na osivu tak, aby se osivo v secím stroji nezachytilo.

S osivem je třeba zacházet opatrně. Přesýpání osiva mezi „big-bag” obaly je jedním z možných způsobů jemného promíchání očkovací látky s osivem. Inokulace přesýpajícího se osiva nástřikem je velmi účinná, ale může být použita pouze s kapalnými přípravky (např. LIQUIFiX® , Rhizoliq®, Turbosoy®)

Očkování půdy: Očkování půdy se provádí ve Francii, obvykle v kombinaci s kontaktním očkováním osiva. Inokulační granulát se aplikuje pomocí granulátoru na secím stroji. Dosaženy jsou velmi dobré výsledky, ale je třeba dbát na to, aby granulát plynule procházel přes secí stroj. Kombinace inokulace osiva a inokulace půdy je velmi účinná.

Obr. 1: Výsledkem symbiózy kořenů sóji s rhizobiovými bakteriemi jsou kořenové hlízky. Rostliny sóji vzešlé z naočkovaného osiva mohou ze vzduchu přijmout 60–80 % celkové potřeby dusíku, který je odebírán plodinou. Intenzitu tvorby kořenových hlízek zkontrolujte za 6 týdnů po výsevu opatrným vykopáním mladých rostlin (zdroj: Deutscher Soja Förderring)
Obr. 1: Výsledkem symbiózy kořenů sóji s rhizobiovými bakteriemi jsou kořenové hlízky. Rostliny sóji vzešlé z naočkovaného osiva mohou ze vzduchu přijmout 60–80 % celkové potřeby dusíku, který je odebírán plodinou. Intenzitu tvorby kořenových hlízek zkontrolujte za 6 týdnů po výsevu opatrným vykopáním mladých rostlin, (zdroj: Deutscher Soja Förderring)

Očkovací látky a kmeny

Mezi inokulanty, které používají stejné nebo podobné kmeny rhizobia, existují výrazné rozdíly. Produkty na bázi rašeliny (např. HiStick®, LEGUMEFiX®) jsou považovány za standardní inokulační produkty. Mezi jejich výhody patří i zbarvení ošetřeného osiva. Použití polymerních lepidel je zvláště důležité pro pneumatické setí, protože tyto secí stroje mají tendenci odstraňovat očkovací látku ze semen.

Obr. 2: Aplikace očkovací látky za použití míchačky je běžná praxe. Rychlost klíčení osiva může být snížena v důsledku fyzického poškození semen. Větší množství osiva se obvykle inokuluje pomocí stříkacích pistolí nebo míchadly namontovanými na traktorech.
Obr. 2: Aplikace očkovací látky za použití míchačky je běžná praxe. Rychlost klíčení osiva může být snížena v důsledku fyzického poškození semen. Větší množství osiva se obvykle inokuluje pomocí stříkacích pistolí nebo míchadly namontovanými na traktorech.

Kapalné očkovací přípravky (např. LIQUIFiX®, Rhizoliq®, Turbosoy®) mají řadu aditiv a používají polymery pro ochranu a adhezi. Na rozdíl od produktů na bázi rašelin, tekuté očkovací přípravky nemění barvu osiva, což znamená, že očkované osivo musí být pečlivě označeno.

Přípravky k inokulaci osiva sóji se liší také použitými kmeny rhizobia. Zatímco francouzský kmen G49 byl standardem, v současné době se používají různé nové kmeny od společnosti Embrapa v Brazílii, od USDA a od kanadských a jihoafrických institutů. Někteří výrobci kombinují v jednom produktu několik kmenů. I v Číně, kde je Bradyrhizobium japonicum v půdě hojně zastoupeno, je používání inokulace osiva na vzestupu, protože moderní komerční kmeny slibují vyšší výkon při konverzi dusíku.

Množství rhizobií v inokulantu je klíčovou vlastností a indikátorem kvality. Kolik bakterií obsahuje gram přípravku při expedici od výrobce, kolik bakterií přežije dodání na farmu a jaké množství se skutečně nachází na ošetřeném osivu, když přichází do styku s půdou? Údaje výrobce jsou obvykle mezi jednou a třemi miliardami na gram vakcíny (1×109 nebo 3×109). Čím vyšší je počáteční počet, tím větší je šance, že dostatečné množství bakterií přežije i za nepříznivých podmínek až do klíčení semen. Nicméně i produkt s nižší koncentrací může být lepší, pokud je kvalita rhizobií a formulace lepší. Existují znatelné rozdíly v kvalitě rhizobií. Je velmi důležité, aby co nejvíce bakterií přežilo co nejdelší dobu po setí, dokud se nezačnou množit samy na rostlině. Například Rhizoliq a Turbosoy podporují procesy stabilizace rhizobia po dobu až 15 dnů.

Bakterie Rhizobium jsou citlivé na pH půdy mimo rozmezí 6,5–7,5. Biofilm/Terragro (Maďarsko) nabízí kmeny, které byly vybrány pro kyselé nebo alkalické půdy.

Obr. 3: Úspěšná inokulace je nezbytná pro produkci sóji. Sója bez hlízek (vlevo) trpí nedostatkem dusíku. Úspěšné očkování může poskytnout všechny další potřeby dusíku z půdního vzduchu (vpravo) (foto: Josef Wasner)
Obr. 3: Úspěšná inokulace je nezbytná pro produkci sóji. Sója bez hlízek (vlevo) trpí nedostatkem dusíku. Úspěšné očkování může poskytnout všechny další potřeby dusíku z půdního vzduchu (vpravo). (foto: Josef Wasner)

Doporučení pro praxi:

  • Účinný inokulant používejte v souladu s etiketou a doporučeními výrobce
  • Osivo by mělo být naočkováno dvojitou dávkou inokulantu při prvovýsevu sóji. Kdy se také doporučuje kombinovat dva různé inokulační přípravky.
  • V ideálních podmínkách ošetřujte osivo očkovací látkou těsně před výsevem, nejlépe v den výsevu.
  • Inokulanty skladujte v chladu a temnu při teplotách do 25 °C.
  • Ultrafialové záření likviduje bakterie. Chraňte inokulanty i nainokulovaného osiva před přímým slunečním zářením.
  • Míchejte osivo ošetřené polymery pro zvýšení přilnavosti inokulantu po dobu 20 minut, aby se zamezilo slepení jednotlivých semen.
  • Secí stroje a ústrojí zbavte reziduí mořidel z předchozího použití.
  • Zabraňte kontaktu inokulantu s chlorovanou vodou.
  • Tvorbu a růst hlízek zkontrolujte 6 týdnů po výsevu.
  • Pokud nenastane dostatečný rozvoj hlízek do fáze kvetení, kompenzujte nedostatečnou fixaci vzdušného dusíku přihnojením v dávce cca 50 kg N/ha.

Další informace

Další články

Příručku o zkoumání aktivity hlízek lze nalézt na online archivu pro organické zemědělství (Organic Eprints): Pommeresche and Hansen (2017): Examining root nodule activity on legumes. FertilCrop Technical Note (http://orgprints.org/31344/).

Video

Webové stránky Německé asociace pro sóju, www.sojafoerderring.de, poskytují komplexní informace o pěstování sóji včetně výsevu a inokulace. Na stránkách také můžete nalézt video týkající se inokulace osiva soji (originální název: „Impfung von Sojasaatgut“).

Zdroje

Informace zde uvedené jsou výsledkem šetření a studií provedených společností Deutsche Sojaförderring (Německá asociace pro sóju).

Autoři: Jürgen Recknagel, Leopold Rittler, Donal Murphy-Bokern, Martin Miersch, Fabian van Beesten

Překlad: Ing. Martina Semrádová, Agrinova Group


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červenec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnešní články
Deváté řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020
Žňové zpravodajství k 15. červenci 2019
Ministr zemědělství Toman po jednání s finským protějškem Leppou: Shodli jsme se na posílení rozpočtu pro zemědělství i lesnické politice EU
PREVENCE A SNIŽOVÁNÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ ANA ZVĚŘI PŘI ZEMĚDĚLSKÉM HOSPODAŘENÍ - Certifikovaná metodika pro praxi
Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy
Monitoring škůdců polní zeleniny v roce 2019
Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 8. 7. 2019
Signalizace letu askospor strupovitosti jabloně pomocí lapače spor
Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení
INFORMACE KPŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA2014-2020

Nejčtenější články
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Výnosy obilí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji jsou nižší
Nový zákon o nemocenském pojištění
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
INTERREG IIIC v Pardubicích
GE MONEY BANK a financování zemědělských subjektů
Důležité informace RRA Pardubického kraje
Informace Agrární komory číslo 3/2006
Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv
Seminář -Rozvoj venkova, spolupráce mikroregionů a MAS

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP