IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
BannerRegionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Legislativa EU v českém jazyce
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4311

Web informace
Dnes : pá - 22.2.2019
Svátek má : Petr
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nové potravinářské předpisy EU – květen 2018
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142716 ; Vydáno : 4.7. 2018 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Nové potravinářské předpisy EU – květen 2018

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2018

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/05/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs  


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2018/782/EU, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení 470/2009/ES Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 5

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/697/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2888) 
OJ L 117, 08/05/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/700/EU, kterým se mění seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, pokud jde o jistá zařízení v Brazílii
OJ L 118, 14/05/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/718/EU, o pozastavení statusu Malty jako území úředně prostého tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu, a o změně přílohy I rozhodnutí 2003/467/ES (oznámeno pod číslem С(2018) 2762) 
OJ L 120, 16/05/2018, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2018/719/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem С(2018) 2783) 
OJ L 120, 16/05/2018, s. 15
Prováděcí nařízení 2018/721/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky prasečí prolaktin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 122, 17/05/2018, s. 5
Prováděcí nařízení 2018/722/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 122, 17/05/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/723/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 1099/2009/ES o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku
OJ L 122, 17/05/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/744/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2815) 
OJ L 123, 18/05/2018, s. 119
Prováděcí rozhodnutí 2018/745/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2817) 
OJ L 123, 18/05/2018, s. 122
Prováděcí rozhodnutí 2018/758/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 3250) Text s významem pro EHP.
OJ L 128, 24/05/2018, s. 16

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/670/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P a napropamid
OJ L 113, 03/05/2018, s. 1
Nařízení 2018/676/EU, kterým se opravuje nařízení 546/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin
OJ L 114, 04/05/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/679/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky forchlorfenuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 04/05/2018, s. 18
Prováděcí nařízení 2018/690/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenazaquin
OJ L 117, 08/05/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/691/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka talek E553B a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 117, 08/05/2018, s. 6
Prováděcí nařízení 2018/692/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky zoxamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 117, 08/05/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/710/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky silthiofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 119, 15/05/2018, s. 31
Nařízení 2018/685/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 121, 16/05/2018, s. 1
Nařízení 2018/686/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 121, 16/05/2018, s. 30
Nařízení 2018/687/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 121, 16/05/2018, s. 63
Prováděcí nařízení 2018/755/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propyzamid jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU Text s významem pro EHP.
OJ L 128, 24/05/2018, s. 4
Prováděcí nařízení 2018/783/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky imidakloprid Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/784/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidin Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 35
Prováděcí nařízení 2018/785/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky thiamethoxam Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 40

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/677/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin
OJ L 114, 04/05/2018, s. 10
Nařízení 2018/678/EU, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 114, 04/05/2018, s. 13
Nařízení 2018/681/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace roubovaného kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209)
OJ L 116, 07/05/2018, s. 1
Nařízení 2018/682/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkách
OJ L 116, 07/05/2018, s. 5

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2018/775/EU, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny Text s významem pro EHP.
OJ L 131, 29/05/2018, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko 1/2018, kterým se mění tabulka III a tabulka IV protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 ve znění pozdějších předpisů [2018/668]
OJ L 111, 02/05/2018, s. 2018
Nařízení 2018/675/EU, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
OJ L 114, 04/05/2018, s. 4
Nařízení 2018/669/EU, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
OJ L 115, 04/05/2018, s. 1
Rozhodnutí 2018/760/EU o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
OJ L 129, 25/05/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/720/EU o otevření a správě celní kvóty Unie pro drůbež pocházející z Islandu
OJ L 122, 17/05/2018, s. 2

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/765/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 129, 25/05/2018, s. 73

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2018/707/EU ze dne 28. února 2018 o změně nařízení 639/2014/EU, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci
OJ L 119, 15/05/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/709/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o požadavek na návěsky, který se vztahuje na žádosti o podporu týkající se plochy využívané k produkci konopí
OJ L 119, 15/05/2018, s. 29

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Dnešní články
Mimořádné veterinární opatření - salmonela - hovězí maso z Polska
Ukončení platnosti povolení přípravků na bázi účinné látky thiram
Informace Ministerstva zemědělství k novelizované vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Ministr Toman v Bruselu vyzval ministry zemědělství EU k zahájení diskuze o přechodném období pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020
Platíte silniční daň? Čas máte jen do konce ledna
Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Rozmnožovací materiál pro trvalé kultury v ekologickém zemědělství
Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin
Odrůdy bramboru odolné proti háďátku bramborovému a rakovině bramboru
Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2019

Nejčtenější články
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Komise stanovila maximální množství dioxinů a polychlorovaných bifenylů v potravě
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
Pozor na povinnosti
Vyhláška č. 324/2005 Sb.
Vyhláška č. 330/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP