IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
BannerRegionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Legislativa EU v českém jazyce
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4311

Web informace
Dnes : pá - 22.2.2019
Svátek má : Petr
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nové potravinářské předpisy EU – duben 2018
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142549 ; Vydáno : 7.6. 2018 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Nové potravinářské předpisy EU – duben 2018

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2018

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/04/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/520/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky solventní nafta, lehká aromatická, podle maximálního limitu reziduí
OJ L 87, 03/04/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/523/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky fluazuron podle maximálního limitu reziduí
OJ L 88, 04/04/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/560/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2191) 
OJ L 93, 11/04/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/623/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2481) 
OJ L 102, 23/04/2018, s. 81
Směrnice 2018/597/EU, kterou se mění směrnice 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby
OJ L 103, 23/04/2018, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2018/642/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2640)  
OJ L 106, 26/04/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/659/EU o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 110, 30/04/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/663/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 2690) OJ L 110, 30/04/2018, s. 136 

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/524/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram 
OJ L 88, 04/04/2018, s. 4
Nařízení 2018/605/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1107/2009/ES a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému
OJ L 101, 20/04/2018, s. 33
Prováděcí nařízení 2018/613/EU, kterým se schvaluje látka PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4
OJ L 102, 23/04/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/614/EU, kterým se schvaluje azoxystrobin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10
OJ L 102, 23/04/2018, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2018/618/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2227) 
OJ L 102, 23/04/2018, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2018/619/EU o neschválení PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6
OJ L 102, 23/04/2018, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2018/622/EU o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 3
OJ L 102, 23/04/2018, s. 80
Prováděcí rozhodnutí 2018/638/EU, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2291)
OJ L 105, 25/04/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/660/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 110, 30/04/2018, s. 122   

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2018/555/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 92, 10/04/2018, s. 6
Nařízení 2018/631/EU ze dne 7. února 2018, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení 2017/625/EU
OJ L 105, 25/04/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/662/EU, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu a mění příloha VII směrnice 2005/94/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 2459) 
OJ L 110, 30/04/2018, s. 134

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/627/EU, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách
OJ L 104, 24/04/2018, s. 57

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2018/554/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 412/2013/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 92, 10/04/2018, s. 4

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2018/625/EU ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení 2017/1001/EU o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci 2017/1430/EU
OJ L 104, 24/04/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/626/EU ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 2017/1001/EU o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení 2017/1431/EU
OJ L 104, 24/04/2018, s. 37

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2018/561/EU ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro pokračovací kojeneckou výživu
OJ L 94, 12/04/2018, s. 1

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/588/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on
OJ L 99, 19/04/2018, s. 3
Nařízení 2018/589/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol
OJ L 99,19/04/2018, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2018/594/EU o identifikaci 1,2-anhydridu benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení 1907/2006/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 2112) 
OJ L 99, 19/04/2018, s. 16
Prováděcí nařízení 2018/604/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2447/EU, pokud jde o postupy usnadňující stanovení preferenčního původu zboží v Unii, a o zrušení nařízení 3510/80/EHS a 209/2005/ES  
OJ L 101, 20/04/2018, s. 22
Rozhodnutí 2018/641/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení EU-Alžírsko ke změně podmínek uplatňování celních preferencí u zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů uvedených v článku 14 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
OJ L 106, 26/04/2018, s. 17

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/562/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1354/2011/EU, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 94, 12/04/2018, s. 4
Prováděcí nařízení 2018/567/EU o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky, salámy a vepřové maso pocházející z Islandu
OJ L 95, 13/04/2018, s. 11
Prováděcí nařízení 2018/579/EU, kterým se mění nařízení 312/2003/ES, pokud jde o dodatečnou celní sazbu Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Chile
OJ L 97, 17/04/2018, s. 11  

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/658/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/EU, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 108I, 28/04/2018, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/657/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 108I, 28/04/2018, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2018/521/EU, kterým se mění nařízení 1296/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
OJ L 87, 03/04/2018, s. 12
Nařízení 2018/632/EU ze dne 19. února 2018, kterým se mění nařízení 673/2005/ES o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
OJ L 105, 25/04/2018, s. 3

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Dnešní články
Mimořádné veterinární opatření - salmonela - hovězí maso z Polska
Ukončení platnosti povolení přípravků na bázi účinné látky thiram
Informace Ministerstva zemědělství k novelizované vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Ministr Toman v Bruselu vyzval ministry zemědělství EU k zahájení diskuze o přechodném období pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020
Platíte silniční daň? Čas máte jen do konce ledna
Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Rozmnožovací materiál pro trvalé kultury v ekologickém zemědělství
Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin
Odrůdy bramboru odolné proti háďátku bramborovému a rakovině bramboru
Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2019

Nejčtenější články
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Komise stanovila maximální množství dioxinů a polychlorovaných bifenylů v potravě
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
Pozor na povinnosti
Vyhláška č. 324/2005 Sb.
Vyhláška č. 330/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP