IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
BannerRegionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Legislativa ČR
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 24%
Počet hlasů : 1392

Web informace
Dnes : st - 19.9.2018
Svátek má : Zita
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2017
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 140796 ; Vydáno : 5.9. 2017 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2017

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2017

Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/07/direct-access.html?ojYear=2017&locale=cs


0.SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2017/1165/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce
OJ L 170, 01/07/2017, s. 31
Nařízení 2017/1183/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení 1307/2013/EU a 1308/2013/EU, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi
OJ L 171, 04/07/2017, s. 100
Prováděcí nařízení 2017/1185/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 1307/2013/EU a 1308/2013/EU, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise
OJ L 171, 04/07/2017, s. 113

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/1178/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3624) 
OJ L 170, 01/07/2017, s. 98
Prováděcí rozhodnutí 2017/1196/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4432) 
OJ L 172, 05/07/2017, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2017/1240/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4896) 
OJ L 177, 08/07/2017, s. 45
Nařízení 2017/1261/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků
OJ L 182, 13/07/2017, s. 31
Prováděcí nařízení 2017/1263/EU, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením 2016/1141/EU podle nařízení 1143/2014/EU
OJ L 182, 13/07/2017, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2017/1265/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4686) 
OJ L 182, 13/07/2017, s. 42   
Rozhodnutí  1/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1284]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 1  
Rozhodnutí 2/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1285]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 3 
Rozhodnutí 3/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1286]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 5  
Rozhodnutí 4/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1287]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 7  
Rozhodnutí 5/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1288]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 9 
Rozhodnutí 6/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1289]  
OJ L 189, 20/07/2017, s. 10 
Rozhodnutí 7/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1290]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 11  
Rozhodnutí 8/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1291]
OJ L 189, 20/07/2017, s. 12 
Rozhodnutí 9/2016/EHP ze dne 5. února 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1292] 
OJ L 189, 20/07/2017, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2017/1396/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Polska a některých oblastí Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2017) 5140) 
OJ L 197, 28/07/2017, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2017/1397/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí  2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5369) 
OJ L 197, 28/07/2017, s. 13 
 
3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2017/1164/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, metalaxyl a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 170, 01/07/2017, s. 3
Prováděcí nařízení 2017/1186/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 171, 04/07/2017, s. 131
Prováděcí rozhodnutí 2017/1197/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/340/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem (oznámeno pod číslem C(2017) 4442) 
OJ L 172, 05/07/2017, s. 30 
Prováděcí nařízení 2017/1273/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2, 3, 4 a 5
OJ L 184, 15/07/2017, s. 13  
Prováděcí nařízení 2017/1274/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu vápenatého jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5
OJ L 184, 15/07/2017, s. 17 
Prováděcí nařízení 2017/1275/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chloru jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 5
OJ L 184, 15/07/2017, s. 21
Prováděcí nařízení 2017/1276/EU, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4
OJ L 184, 15/07/2017, s. 24
Prováděcí nařízení 2017/1277/EU, kterým se schvaluje 2-oktyl-isothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 184, 15/07/2017, s. 27 
Prováděcí nařízení 2017/1278/EU, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11
OJ L 184, 15/07/2017, s. 30
Prováděcí směrnice 2017/1279/EU, kterou se mění přílohy I až V směrnice  2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 184, 15/07/2017, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2017/1282/EU, kterým se neschvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13
OJ L 184, 15/07/2017, s. 69
Prováděcí nařízení 2017/1376/EU, kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 9 
Prováděcí nařízení 2017/1377/EU, kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 15 
Prováděcí nařízení 2017/1378/EU, kterým se obnovuje schválení kumatetralylu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 21
Prováděcí nařízení 2017/1379/EU, kterým se obnovuje schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/1380/EU, kterým se obnovuje schválení bromadiolonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 33
Prováděcí nařízení 2017/1381/EU, kterým se obnovuje schválení brodifakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 39
Prováděcí nařízení 2017/1382/EU, kterým se obnovuje schválení difethialonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 45
Prováděcí nařízení 2017/1383/EU, kterým se obnovuje schválení flokumafenu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 194, 26/07/2017, s. 51 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/1237/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limit kyseliny kyanovodíkové v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele
OJ L 177, 08/07/2017, s. 36
Nařízení 2017/1389/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou
OJ L 195, 27/07/2017, s. 9

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2017/1250/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění aromatické látky 4,5-epoxydec-2(trans)-enal ze seznamu Unie
OJ L 179, 12/07/2017, s. 3
Nařízení 2017/1270/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny
OJ L 184, 15/07/2017, s. 1
Nařízení 2017/1271/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) v dusičnanu draselném (E 252)
OJ L 184, 15/07/2017, s. 3
Nařízení 2017/1399/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o polyaspartát draselný
OJ L 199, 29/09/2017, s. 8

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení 2017/1269/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/949/EU, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny
OJ L 183, 14/07/2017, s. 9

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2017/1200/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 173, 06/07/2017, s. 1  
Nařízení 2017/1201/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 173, 06/07/2017, s. 4 
Nařízení 2017/1202/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 173, 06/07/2017, s. 6

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2017/1203/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES a nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy
OJ L 173, 06/07/2017, s. 9
Prováděcí nařízení 2017/1329/EU, kterým se mění příloha I nařízení 32/2000/ES, pokud jde o podmínky využívání celní kvóty Unie závazné v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, která byla přidělena Spojeným státům americkým
OJ L 185, 18/07/2017, s. 29

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2017/1207/EU, kterým se obnovuje povolení pro uvádění produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4453) 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 18 
Prováděcí rozhodnutí 2017/1208/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/EU o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4457) 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 23   
Prováděcí rozhodnutí 2017/1209/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři události Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4460)  
OJ L 173, 06/07/2017, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2017/1211/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4495) 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2017/1212/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 4503) 
OJ L 173, 06/07/2017, s. 43
Prováděcí rozhodnutí 2017/1281/EU, kterým se povoluje uvedení L-ergothioneinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4844)
OJ L 184, 15/07/2017, s. 65
Prováděcí rozhodnutí 2017/1387/EU, kterým se povoluje uvedení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4975)
OJ L 194, 26/07/2017, s. 65

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství 1/2017 ze dne 22. června 2017 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2017/1189]
OJ L 171, 04/07/2017, s. 185
Prováděcí rozhodnutí 2017/1210/EU o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení 1907/2006/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 4462) 
OJ L 173, ,6/07/2017, s. 35
Rozhodnutí smíšeného výboru Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu 1/2017 ze dne 16. května 2017 o žádosti Ukrajiny, aby se stala smluvní stranou Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu [2017/1367]
OJ L 191, 22/07/2017, s. 11

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 2017/1182/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
OJ L 171, 04/07/2017, s. 74
Prováděcí nařízení 2017/1184/EU ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
OJ L 171, 04/07/2017, s. 103

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/1394/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 197, 28/07/2017, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/1172/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o kontrolní opatření pro pěstování konopí
OJ L 170, 01/07/2017, s. 87
Nařízení 2017/1229/EU ze dne 3. května 2017, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení 1333/2011/EU, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů
OJ L 177, 08/07/2017, s. 6

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/1328/EU, kterým se mění nařízení 642/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 185, 18/07/2017, s. 24

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2017/1353/EU ze dne 19. května 2017, kterým se mění nařízení 607/2009/ES, pokud jde o moštové odrůdy a jejich synonyma, které mohou být uvedeny na etiketách vín
OJ L 190, 21/07/2017, s. 5


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnešní články
Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci
Seminář - Novela stavebního zákona z pohledu zemědělství
Voda a další osvěžovadla z daňového pohledu
Zahájení činnosti v potravinářství
Novela nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. červenci 2018
Nové potravinářské předpisy EU – květen 2018
Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu
Nové potravinářské předpisy EU – duben 2018
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. květnu 2018

Nejčtenější články
Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova
Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Komise stanovila maximální množství dioxinů a polychlorovaných bifenylů v potravě
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
Pozor na povinnosti
Vyhláška č. 324/2005 Sb.
Vyhláška č. 330/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP