IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
ASZ ČR
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5321

Web informace
Dnes : ne - 26.5.2019
Svátek má : Filip
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Jednání Rady Asociace soukromého zemědělství ČR - Sedláci požadují systémová a efektivní řešení
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143651 ; Vydáno : 28.11. 2018 ; Autor : Lenka Brožková
Informace ASZ

Tématem, jež se prolínalo celým podzimním jednáním Rady Asociace soukromého zemědělství ČR, která se konala ve dnech 12. – 13. listopadu v Přerově, bylo samozřejmě sucho. Sedláci z téměř padesáti členských organizací, kteří se na jednání sjeli, ale rozhodně neřešili pouze kompenzace za letošní škody. Jako nejdůležitější spatřují naopak systémová opatření, která se Asociace snaží prosadit již delší dobu, často bohužel bez odezvy na kompetentních místech. Pozitivem, které paradoxně letošní extrémní počasí přineslo, tedy snad bude alespoň částečná náprava přístupu veřejnosti, médií a potažmo státních institucí ke stavu krajiny a způsobu hospodaření a také zvýšení zájmu o skutečně efektivní a dlouhodobá řešení.

Stavme více na odpovědnosti sedláků

Rada04Členové ASZ ČR měli na toto téma možnost nejprve diskutovat se zástupci ministerstva zemědělství v čele s náměstkem Petrem Jílkem, v jehož gesci byla také příprava zásad pro výplatu kompenzací škod způsobených letošním suchem a také aktuálně probíhající příprava tzv. Fondu těžko pojistitelných rizik. Návrhy na zřízení Fondu se v mírně obměňovaných podobách objevují již několik let a Asociace je od počátku proti jeho zavedení. Fond totiž zcela postrádá princip dobrovolnosti a nestaví na odpovědnosti samotných zemědělců. Jako alternativu proto navrhuje zavést podporu komerčního pojištění proti suchu, které by fungovalo na podobném principu, jako některé osvědčené stávající programy PGRLF. Ze strany jednotlivých sedláků také zaznělo mnoho konkrétních připomínek k dotačním podmínkám, které v letošním suchém roce nebylo možné vůbec plnit, nebo se jejich plnění příčilo selskému rozumu, protože situaci ještě zhoršovaly (například sečení nedopasků, termíny druhých sečí, zákazy přikrmování či setí meziplodin). Je tedy do budoucna nutné se zaměřit na tyto podmínky a zajistit, aby bylo možné včas reagovat na situaci a operativně jejich nastavení upravovat.

Ze strany ministerstva také zazněly obavy, že při přípravě nové Společné zemědělské politiky dojde ke zdržení schvalovacího procesu a zhruba do roku 2023 tak bude nutné počítat s fungováním dotačních podmínek v přechodném režimu. ASZ ČR nicméně ocenila ujištění, že se počítá se zavedením konceptu redistributivní platby a žádá ministerstvo, aby neodkladně zahájilo jednání k tomuto opatření, které může být zavedeno ještě v aktuálním období. Sedláci dále přivítali příslib ministerstva v krátké době uvést do praxe povolení porážek skotu na pastvě, což je jeden z podnětů, který Asociace řeší v rámci Antibyrokratické komise.

Zdlouhavá stavební řízení brzdí rozvoj farem

Rada05Velké množství dotazů měli členové Rady připraveno na náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Marcelu Pavlovou a ředitele odboru územního plánování Romana Vodného. Sedláky totiž velmi často trápí přístup stavebních úřadů, které často znemožňují jakýkoliv rozvoj jejich hospodaření a farem. Kromě nutnosti žádat o povolení na sebemenší stavby včetně chmelnic, vinic, drobných terénních úprav či oplocení jsou samozřejmě zásadním problémem termíny a složitost celé administrace a také nejednotný přístup úředníků. Paradoxní je také situace, kdy v souvislosti s letošním suchem slýcháme ze všech míst o potřebě zadržování vody v krajině, ale vybudovat na vlastním pozemku a na vlastní náklady vodní tůň, mokřad či malou vodní nádrž vyžaduje nadlidské úsilí s nejistým výsledkem, a to právě kvůli požadavkům ze strany úředníků. ASZ ČR na to upozorňuje již delší dobu, protože sedlákům záleží na tom, aby se na jejich pozemcích voda zadržovala, a mají zájem tyto užitečné krajinné prvky budovat a udržovat. Bohužel ale odezva ze strany zainteresovaných resortů nebyla až do letošního roku nijak významná. Až nyní, když už je snad všem jasné, že je potřeba začít konat, se chystají legislativní změny a povolování malých vodních nádrží do dvou hektarů se, doufejme, zjednoduší.

Pomoci mohou agrolesnické systémy

Rada02Asociace je přesvědčena, že současné problémy se suchem jsou způsobeny dlouhodobými změnami v krajině, která se kvůli narušenému vodnímu režimu a zničené přirozené struktuře krajiny již není schopna vyrovnávat s výkyvy počasí. Právě proto se dlouhodobě zabývá možnostmi, jak tento trend obrátit a začít s obnovou přirozeného stavu. Na toto téma chce ASZ ČR také upozornit letos spuštěným programem Pestrá krajina, který si klade za cíl ukazovat pozitivní příklady zemědělců, jež dobrovolně realizují různá opatření v krajině a hospodaří co nejšetrněji. Výsledky prvního ročníku tohoto programu, který zaštítily významné osobnosti z odborné a akademické sféry, budou vyhlášeny v rámci prosincového slavnostního večera společně s vítězi soutěže o Farmu roku.

Jedním z prvků, které by mohly s obnovou krajiny a jejích přirozených funkcí pomoci, jsou také agrolesnické systémy. Na tomto poli se Asociace aktuálně angažuje v rámci dvou projektů, jež byly členům představeny zástupci Agrolesnického spolku a Topolářské komise. Kromě již rozjetého projektu v rámci Technologické agentury ČR, kde je ASZ ČR partnerem, se jedná zejména o právě spuštěný mezinárodní projekt, kde je ASZ přímo žadatelem a jehož výstupem budou kromě příkladů z praxe materiály a aktivity, které pomohu hospodářům vybrat vhodný typ systému a zrealizovat jej na své farmě.

Venkov potřebuje silnou střední třídu

Rada03ASZ ČR pravidelně jedná také se zástupci demokratických politických stran, s nimiž řeší možnosti spolupráce při prosazování priorit schválených Radou ASZ ČR. Hostem podzimního jednání byl proto předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který informoval o nedávném zahájení činnosti expertní skupiny TOP 09 k tématu sucho a voda v krajině, jejímiž členy jsou i zástupci a spolupracovníci naší organizace, a o prvních výstupech z jejích jednání. Vyjádřil také názor, že evropské dotace rozhodně nemají být podporu další produkce, protože té je v Evropské unii nadbytek. Naopak mají být platbou za veřejnou službu, jíž je zejména údržba krajiny. Koncept Společné zemědělské politiky navíc podle něj jasně směřuje k podpoře malých a středních sedláků a soukromých podnikatelů. Ti jsou totiž základním rezervoárem střední třídy, která zajišťuje udržení demokracie a svobody.

Veronika Jenikovská, hlavní kancelář ASZ ČR

Zdroj: ASZ


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc květen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dnešní články
Pozvání na prohlídky polních pokusů
PC kurz v Poličce - Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019
Vyhlášení soutěže - „MLS“ Pardubického kraje 2019
Manuál k DT. 20.A. pro rok 2019
Poslanci schválili novelu, která rychle pomůže posílit zadržování vody v krajině
Situační a výhledová zpráva ke stavu půdního fondu v ČR
Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy
Pěstování luskovin s pomocnou plodinou
Zprávy z ministerstva zemědělství
Zásady pro „druhé kolo“ kompenzací za škody způsobené suchem v roce 2018

Nejčtenější články
Výnosy obilí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji jsou nižší
Místo strojů podpora skladů
Důležité informace RRA Pardubického kraje
Jednání pardubických zastupitelů o nákupu čistírny odpadních vod
Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy v LPIS
Informace Agrární komory číslo 3/2006
OPTIMALIZACE HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU a DIVERZIFIKACE VÝROBY ZEMĚDĚLSTVÍ
Ke zdaňování dotací
České zemědělství v roce 2005 z pohledu
Kalendář odborných akcí v dubnu 2006

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP