IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Důležité v PK
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5561

Web informace
Dnes : st - 26.6.2019
Svátek má : Adriana
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Informace SZIF pro zemědělce v Pardubickém kraji !
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143891 ; Vydáno : 11.1. 2019 ; Autor : ing František Smítal
Informace SZIF.
Vážení zemědělci,
v této chvíli OPŽL řeší dva hlavní úkoly –mimořádnou aktualizaci evidence půdy (A) a příjem žádostí o dotaci na kompenzaci škod způsobených suchem na tržních plodinách (B).
A. Dovoluji si upozornit na to, že v LPIS jsou nové ortofotomapy pořízené v roce 2018, nad kterými mimořádná aktualizace proběhne. Doporučuji Vám pečlivě si zkontrolovat v LPIS Vámi užívané pozemky a nahlásit případné změny.
V tomto roce se poněkud mění náš přístup k mimořádné aktualizaci (MA), kontrolovat budeme zejména:
1.) vnější hranice dílů půdních bloků a správnost nastavení kultury. Vnitřní hranice-tj. mezi dvěma díly půdních bloků budeme opravovat pouze v případě zcela zásadní chyby, nebo na základě Vašeho ohlášení.
2.)správnost kultury uvedené v LPIS
3.)odstranění nezpůsobilých ploch (stavby, rekreační plochy, pevné cesty, velké sloupy, dlouhodobě zemědělsky neužívané plochy, skruže, apod.)
Zvláště upozorňuji ty uživatele, kteří měli v roce 2018 kontrolu s nálezem chyby, aby zjištěné chyby napravili buď v terénu, nebo ohlášením v LPIS. Při řešení v LPIS vždy vezměte s sebou kontrolní protokol, naše oddělení není účastníkem kontroly a tudíž nemáme k dispozici její výsledky v plném rozsahu. Toto upozornění platí zejména pro uživatele, kteří v roce 2018 dostali na základě kontroly tzv. žlutou kartu-tj. byla jim odpuštěna část sankce s podmínkou, že se stejná chyba nesmí opakovat v následujícím roce.
Mimořádná aktualizace bude prováděna zkráceným způsobem-tj. zpracujeme návrhy změn hranic pozemků, upozorníme Vás telefonicky na navržené změny a budeme chtít Vaše vyjádření k změnám průběhu hranice DPB. Můžete si je u nás prohlédnout, daleko lepší je ale prohlédnout si je doma, v klidu, s možností na problematické místo zajet a prohlédnout si v terénu. Můžeme se dopustit chyby, některé hranice nejsou dobře viditelné na ortofotomapě. Proto kontrole zákresu věnujte odpovídající pozornost. Vámi navržené opravy provedeme. Pouze pokud bychom i nadále měli pochybnost, v letních měsících si správnost LPIS ověříme kontrolou a měřením v terénu.  Po tomto projednání navržených změn přímo vydáme oznámení o provedení aktualizace evidence půdy LPIS.
Případným zájemcům zřídíme nebo obnovíme přístupy do LPIS na základě jejich žádosti (vyplníme u nás), k jejímuž podání postačí fyzickým osobám pouze doklad totožnosti (občanský průkaz). U právnických osob vydáme statutárním zástupcům přístup přímo (je vhodné mít s sebou výpis z OR), ostatním osobám pouze na základě úředně ověřené plné moci vystavené statutárním zástupcem. Plnou moc mohou podepsat statutární zástupce a zmocněnec přímo před pracovníkem OPŽL.
B. Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018 byly zveřejněny na portálu MZe: www.eagri.cz ,kde najdete všechny potřebné informace, zásady i metodiku pro žadatele. Zde je odkaz:
V příštím týdnu sledujte zveřejnění doplňujících údajů-bude zveřejněn odkaz na aplikaci v LPIS, která Vám připraví přehled pěstovaných plodin, bude možné si po vyplnění IČ připravit tabulku s kontaktními údaji. Budou zveřejněny interaktivní excelové tabulky pro usnadnění vyplnění příloh žádosti.
Termín podání žádosti je od 16.1. do 25.1.2019.
Žádost o dotaci na tržní plodiny se podává v jednom vyhotovení. Žádost se podává na sklizňové plochy, není možné žádat o dotaci na zaorávky (např.mák).
Součástí žádosti bude samostatná tabulka ke každé plodině (případně 2 tabulky k jedné plodině, pokud je uplatňována škoda v obou sazbách) a souhrnná tabulka č. 3.
Důležité je vědět, že k žádosti o dotaci lze zvolit dvojí cestu:
1.       Ta nejjednodušší je požádat na základě vyjmenovaných katastrálních území u plodin, ke kterým byl seznam k.ú. vydán  (u sóji, bobu, hrachu, lupiny lze škodu prokázat pouze postupem uvedeným v bodě 2, nikoliv ve vazbě na katastrální území).
V tomto případě není nutné dokládat žádné další doklady prokazující produkci.
Upozorňuji, že každý soubor s výčtem katastrálních území u dané plodiny obsahuje 2 záložky – Propad 30-50% a Propad více než 50%.
Podle tohoto zařazení jsou stanoveny rozdílné sazby dotace.
2.       Pokud  k.ú., ve kterém jste pěstovali poškozenou plodinu, není mezi vyjmenovanými a nebo chcete prokázat škodu vyšší než
ukazuje zařazení k.ú. do příslušné sazby, nebo jste obdrželi v loňském roce pojistné plnění za škody způsobené suchem, případně chcete požádat
o dotaci u plodin sója, bob, hrách a lupina, musíte zvolit variantu s prokazováním produkce za minulý rok a předešlé 3 nebo 5 let.
V každém roce, ve kterém prokazujete produkci, musíte ovšem prokázat pěstování minimálně 1 ha dané plodiny. Pokud byste v jediném
porovnávaném roce danou plodinu nepěstovali, nemáte nárok na vyplacení dotace.
Minimální výměra v požadavku na dotaci u jedné plodiny je 1 ha (u zeleniny se minimální výměra posuzuje za jednu kategorii celkem).
V případě žádosti o dotaci na konzumní brambory upozorňuji, že se dotace nevztahuje na rané brambory. Za brambory konzumní pozdní lze považovat pouze brambory, které jsou doloženy fakturami s termínem prodeje od 1. 8. 2018.
Vzhledem k našemu velkému vytížení více úkoly Vás žádám, abyste neodkládali podání žádostí na poslední chvíli.
V každém okrese bude příjmem žádostí pověřen pouze jeden pracovník, na něho se obracejte s dotazy a žádostmi. Všichni ostatní pracují na mimořádné aktualizaci LPIS!
V okrese Chrudim:
Bc. Lenka Štěpánková, tel.: 724 314 688, e-mail: lenka.stepankova@szif.cz
V okrese Pardubice:
Ing. Oldřich Tesař, tel.: 602 665 822, e-mail: oldrich.tesar@szif.cz
V okrese Svitavy:
Ilona Sedmíková, tel.: 731 536 330, e-mail: ilona.sedmikova@szif.cz
v okrese Ústí nad Orlicí:
Ing. Bohuslav Navrátil, tel.: 731 536 328, e-mail: bohuslav.navratil@szif.cz

Ing. Bohuslav Lapáček

Vedoucí oddělení

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Pardubický kraj

 

Státní zemědělský intervenční fond

RO Hradec Králové, pracoviště OPŽL Svitavy

Olomoucká 26, Svitavy, 568 02

M: +420 603 214 124

E: bohuslav.lapacek@szif.cz


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnešní články
Lesníci dostanou od Ministerstva zemědělství příspěvky na techniku k péči o lesy a lesní školky
Pozvání na prohlídky polních pokusů
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
Sdělení MZe k povinnosti předložit zprávu auditora podle vyhlášky č. 390/2015 Sb. - do 30.6.2019
Ministerstvo zemědělství už vyplatilo veškeré kompenzace za krmnou píci, kterou loni poškodilo sucho
Přednášky a semináře pro rok 2019 na demofarmě Statek Bureš s.r.o.
Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019
PGRLF -Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2019
Místní akční skupina Region Kunětické hory region vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova
Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Nejčtenější články
5. konferenci k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
IBR- metodika kontroly zdraví zvířat
INTERREG IIIC v Pardubicích
Společnost Agrovenkov o.p.s. má statut Krajského informačního střediska
Důležité informace RRA Pardubického kraje
Jednání pardubických zastupitelů o nákupu čistírny odpadních vod
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
Seminář -Rozvoj venkova, spolupráce mikroregionů a MAS
Grantový program pro environmentální vzdělávání vstupuje do druhého kola
V Pardubickém kraji skončila sklizeň obilí a řepky

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP