IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
daně a účetnictví
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 6025

Web informace
Dnes : ne - 18.8.2019
Svátek má : Helena
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Možnosti společného podnikání manželů OSVČ
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 144052 ; Vydáno : 1.2. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace KHK

Jaké jsou možnosti společného podnikání manželů OSVČ od 1. 1. 2019?

Úvodem je třeba připomenout, že podle § 318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p. nemůže být mezi manžely uzavřen pracovní poměr ani právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. To souvisí s jejich v principu rovným postavením, které vylučuje vztah nadřazenosti a podřízenosti.

Společné podnikání manželů formou OSVČ je možno vykonávat třemi základními způsoby:

1) Jeden z manželů je podnikatel a ten druhý „pouze“ jeho spolupracující osoba:

  • Nejjednodušší a v praxi dominantní varianta, která vyžaduje pouze minimální administrativu a přitom nejvíce odpovídá přirozené, neformální a příležitostné výpomoci s podnikáním. Výhodou je možnost převést část základu daně (ztráty) na spolupracující osobu, na níž pak ale nelze uplatnit slevu na dani.
  • Je možné, aby podnikali samostatně oba manželé a současně byli spolupracující osobou tomu druhému.

2) Podnikají oba manželé samostatně, přičemž oba využívají věci v jejich společném jmění manželů („SJM“):

  • Podle § 7 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. („ZDP“) takovouto věc vloží do svého obchodního majetku jeden z manželů, přičemž se výdaje související s touto věcí – zejména odpisy a opravy - rozdělí mezi oba manžele v poměru, v jakém danou věc využívají při své činnosti.
  • Pokud je daná věc využívána nejen pro podnikání, ale také pro soukromé potřeby manželů a jiných osob (např. jejich dětí) - typické u rodinného domku, automobilu a výpočetní techniky - je třeba krátit odpisy jakož i výdaje za jeho opravu a údržbu, jak vyplývá z § 25 odst. 1 písm. u) a § 28 odst. 6 ZDP.

3) Podnikají opět oba manželé, kteří uzavřeli smlouvu o společnosti podle občanského zákoníku bez právní osobnosti (dřívější sdružení bez právní subjektivity):

  • Administrativně složitější záležitost vyžadující smluvní ošetření, přičemž se o společné příjmy a výdaje „společníci společnosti“ (alias účastníci sdružení) podělí v dohodnutém poměru. Od roku 2019 se již pro účely DPH počítají jejich obraty individuálně (což nyní ještě provázejí výkladové nejasnosti).
  • Nicméně plátcem DPH, případně identifikovanou osobou se OSVČ může stát i z celé řady jiných důvodů, nežli pouze kvůli překročení obratu. Zejména pokud podniká s podnikateli z jiných států…

Příklad ilustrující variantu č. 2 – Dělení společných výdajů mezi manžele

Pan Novák podniká jako truhlář, k čemuž využívá z poloviny hospodářskou budovu, kterou zahrnul do svého obchodního majetku („OM“) a jednu místnost rodinného domku, o podlahové výměře 20 m2. Z doby před uzavřením manželství má dodávkový automobil (taktéž v jeho OM), který využívá pro své podnikání v plném rozsahu. Účetnictví a zakázky eviduje na rodinném počítači, na němž strávil podle týdenních výkazů během roku 20 % času, dále ještě pro podnikání využíval pevnou telefonní linku včetně internetového připojení, a to podle kvalifikovaného odhadu z 10 %. Vedle toho má i mobilní telefon (v pořizovací ceně 10.000 Kč), který používá jen pro své podnikání. Všechny uvedené věci, s výjimkou dodávky, jsou ve SJM Novákových.

Paní Nováková podniká samostatně jako účetní poradce. Pro kancelář a archiv dokladů vyčlenila tři místnosti rodinného domku o celkové rozloze 60 m2, který vložila do svého OM. Po úřadech a klientech jezdí rodinným osobním autem (také v jejím OM), s nímž podle knihy jízd v daném roce pro podnikání najela 2.000 km z celkových 10.000 km. Také ona má mobilní telefon (za 6.000 Kč), který plně používá pro podnikání a podle výkazů ze 70 % využívá rodinný počítač (má jej ve svém OM) a pevnou telefonní linku s internetem ze 30 %.

Roční daňový odpis rodinného domku o celkové podlahové ploše 200 m2 = 100.000 Kč, z čehož pan Novák může uplatnit jako daňový výdaj 10 % (= 20 m2 / 200 m2), tj. 10.000 Kč a paní Nováková 30 % (= 60 m2 / 200 m2), tj. 30.000 Kč; zbývajících 60 % odpovídá soukromému využití pročež 60.000 Kč odpisu nelze uplatnit.

Roční daňový odpis hospodářské budovy = 20.000 Kč, z čehož pan Novák může uplatnit jako daňový výdaj 50 %, tj. 10.000 Kč; druhá polovina odpovídá soukromému využití a není jí proto možno daňově uplatnit.

Všechny daňové výdaje související s dodávkovým automobilem si uplatní pouze pan Novák. Co se týče osobního automobilu, tak ten využívá jen paní Nováková, a to z 20 %. V této výši proto může do svých daňových výdajů uplatnit roční daňový odpis, výlohy za opravy, drobná dovybavení (nejde-li o technické zhodnocení), pojištění vozidla, mytí, dálniční známku apod. Pohonné hmoty uplatní v prokázané výši, která by měla zhruba odpovídat pro podnikání projetým 2.000 km, dále v plné (nezkrácené) výši uplatní silniční daň.

Zatímco pořízení a provoz obou mobilních telefonů bude samostatným a plným daňovým výdajem každého podnikatele (manžela a manželky) samostatně, u pevné linky včetně internetu je třeba přihlédnout k míře využívání k podnikání každým z nich a také pro soukromou potřebu rodiny (zbytek telefonních poplatků).

Obdobně budou posuzovány výdaje spojené s počítačem (roční odpis, případně opravy a drobná dovybavení), paní Nováková si uplatní 70 %, pan Novák 20 %, zbývajících 10 % (soukromá spotřeba) propadá.


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc srpen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
ZOD Žichlínek hledá zootechnika
Od 1. července se mění sazby pojistného
Na co pamatovat při zaměstnávání mladistvých
Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného
Informace k novelám zákona o DPH 2019 - kontrolní hlášení
Informace k novele zákona o DPH č. 80/2019 Sb.- Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Registrace k DPH výkladem GFŘ
Nárok na odpočet DPH při zániku plátcovství
Novinky ve výpočtu srážek od 1. 6. 2019
Informace k novelám zákona o DPH 2019 - odpočet daně

Nejčtenější články
Nový zákon o nemocenském pojištění
Společnost Agrovenkov o.p.s. má statut Krajského informačního střediska
Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od 1. 1. 2006
Společné zdanění manželů
Daňové odpisy nehmotného majetku
Uplatňování odčitatelné položky transformačních nároků
Neplacením pojistného můžete přijít o důchod
Aplikace nového zákona o nemocenském pojištění v praxi
Drobní farmáři nemusí vést podvojné účetnictví
Aktuální informace o nás

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP